Dodaj publikację
Autor
Katarzyna Sobczak
Data publikacji
2016-12-31
Średnia ocena
0,00
Pobrań
105

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Blok - "Bajka Lekarstwem na lęk" zawiera propozycje bajek terapeutycznych.
 Pobierz (doc, 242,0 KB)

Podgląd treści


Szkoła Podstawowa nr 21

[pic]
[pic]

rok szkolny:
2014/2015
2015/2016
2016/2017
Opracowała: mgr Katarzyna Sobczak

WSTĘP

Lęk jest emocją powszechnie i często doznawaną, a jednocześnie kluczem do zrozumienia wielu bardzo różnorodnych zaburzeń. Żyjemy w czasach dużego przyspieszenia, kiedy przeobrażeniom ulega nie tylko technika, lecz także życie społeczne i rodzinne. Dzisiaj dziecko podobnie jak dorosły, musi dopasować się do szybko zmieniających się wymogów dnia codziennego, musi wypracować skuteczne sposoby radzenia sobie.
Bajki terapeutyczne są pomocą w samodzielnym i twórczym sposobie radzenia sobie w świecie. Tworzone na potrzeby chwili pomagają nie tylko dzieciom, lecz także ich rodzicom, nauczycielom wejść w świat dziecięcych marzeń, zrozumieć się wzajemnie. Bajki terapeutyczne leczą, obniżają napięcie, pomagają radzić sobie z lękiem. Są pomocne w profilaktyce.
Bajka terapeutyczna jest utworem adresowanym do dzieci głównie w wieku od 4 do 9 lat, w którym świat jest widziany z dziecięcej perspektywy, występują tam czarodziejskie postacie ale inaczej niż w baśni- magia rzadko pomaga rozwiązać trudne sytuacje.
Można wyodrębnić następujące rodzaje bajek terapeutycznych: relaksacyjna( której głównym celem jest uspokojenie dziecka, zwłaszcza na podstawie wizualizacji). Bajka psychoedukacyjna to taka, której celem jest wprowadzenie zmian w szeroko rozumianym zachowaniu dziecka. Bajka ta mówi o emocjach, jakie wyzwalają konkretne sytuacje w taki sposób, by rozwijały świadomość emocjonalną.
Bajka psychoterapeutyczna ma następujące cele, zastępczo zaspokoić potrzeby, dowartościować dziecko. Dać wsparcie poprzez zrozumienie, akceptację, budowanie pozytywnych emocji, nadziei, przyjaźni.
Cechą wszystkich bajek terapeutycznych jest to, że bohater znajduje się w trudnej sytuacji i przezywa lęk, a wprowadzane postacie umożliwiają znalezienie sposobu na jego przezwyciężenie. Głównym bohaterem jest małe zwierzątko lub dziecko czy zabawka, z którym czytelnik (słuchacz) miałby się identyfikować. Inne postacie bajkowe dają wsparcie, pomagają zracjonalizować problem, znaleźć rozwiązanie, przećwiczyć je, wzmocnić po odniesieniu sukcesu, nauczyć się myśleć pozytywnie i uwolnić bohatera od lęku.
Mały czytelnik poznaje nowe wzory myślenia, odczuwania, umie je zwerbalizować, uświadamia je sobie i wiąże ich powstawanie z racjonalną przyczyną, nabywa nowe kompetencje. To wszystko sprzyja generalizacji na podobne sytuacje życiowe.
Realizując ten blok korzystałam z książki Marii Molickiej pt. „ Bajki terapeutyczne”.

CELE BLOKU: „Bajkoterapia”

• wzmocnienie poczucia własnej wartości.
• pomoc w znalezieniu argumentów do dialogu z samym sobą, gdy dziecko obawia się zagrożenia
• oswajanie z osobami, przedmiotami, sytuacjami, które wzbudzają lęk..
• powtarzanie i łączenie bodźców lękotwórczych z takimi, które wywołują pozytywne relacje emocjonalne.
• profilaktyka wyposażenie dziecka w odpowiednie argumenty, oswojenie z trudną sytuacją, danie wzorów do naśladowania.
• pomoc dzieciom, które przeżyły lęk i noszą go w sobie.

Wykaz ...