Dodaj publikację
Autor
Edyta Gruszczyńska
Data publikacji
2017-05-16
Średnia ocena
0,00
Pobrań
23

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego pozwoli młodym nauczycielom w zaplanowaniu własnej drogi awansu zawodowego.
 Pobierz (docx, 24,9 KB)

Podgląd treści

Plan rozwoju zawodowego

nauczyciel mianowany

ubiegający się o stopień zawodowy

NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się

o stopień nauczyciela dyplomowanego

Dane osobowe

Imię i nazwisko: Edyta Gruszczyńska

Miejsce pracy: Gimnazjum nr 2 w Szczecinie

Terminarz

Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2016r.

Data zakończenia stażu: 31 maj 2019r.

Moje cele główne

Podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Realizować działania służące podniesieniu jakości pracy szkoły.

Pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego – z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa się staż.

Uzyskać kolejny stopień awansu zawodowego – nauczyciela dyplomowanego.

.

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły.

Formy realizacji

Dowód realizacji

Termin

1.Poznanie procedury awansu zawodowego

1.Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia)

2.Wniosek o rozpoczęcie stażu

3.Plan rozwoju zawodowego

wrzesień 2016r.

2.Dokumentowanie realizacji planu

awansu zawodowego

Sprawozdanie z realizacji

czerwiec 2017r.

3. Udział w szkoleniowych radach

pedagogicznych

Potwierdzenia

wg harmonogramu

4.Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły

Zaświadczenia

cały okres stażu

5.Aktywny udział w pracach Zespołu Przyrodniczego

Notatki

cały okres stażu

7. Opracowanie i analiza wyników wstępnych testów diagnostycznych dla klas I

Opracowane wnioski i ich analiza

wrzesień 2016r.

8..Przeprowadzenie badań edukacyjnych z

chemii wśród uczniów klas II i III

Opracowane wnioski i zalecenia do dalszej

pracy

marzec, kwiecień 2017r.

9. Budowa własnego warsztatu pracy poprzez doskonalenie i wystrój pracowni chemicznej w pomoce

Gazetki , dekoracje

okres stażu

10.Opiekun projektu edukacyjnego

Sprawozdanie i dokumentacja projektowa

okres stażu

§ 8 ust.2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Formy realizacji

Dowód realizacji

Termin

1. Zastosowanie Internetu w procesie nauczania i wychowania

1.Powadzenie dziennika internetowego

2.Kontakt z rodzicami wychowanków

3.Wpis w dzienniku o przeprowadzeniu lekcji chemii w wykorzystaniem strony internetowej

4.Informacje dotyczące konkursów

okres stażu

2. Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej

1.Plan rozwoju

2.Karty pracy, sprawdziany, scenariusze zajęć , wyniki diagnoz, dyplomy i elementy gazetek

3. Wpis w dzienniku o przeprowadzeniu lekcji chemii z wykorzystaniem tablicy multimedialnej

okres stażu

3. Publikacja internetowa planu rozwoju

zawodowego oraz scenariuszy lekcji, planu wynikowego

Wydruk strony internetowej, zaświadczenia

okres stażu

§ 8 ust.2 pkt ...