Dodaj publikację
Autor
Edyta Zdunek
Data publikacji
2017-09-04
Średnia ocena
0,00
Pobrań
78

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Konspekt lekcji matematyki w klasie 5.
 Pobierz (doc, 67,0 KB)

Podgląd treści

KONSPEKT LEKCJI MATEMATYKI W KLASIE V

Temat: Pole prostokąta i kwadratu

Podstawa programowa
11.2
Obliczenia w geometrii
Uczeń oblicza pola: kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trójkąta, trapezu przedstawionych na rysunku (w tym na własnym rysunku pomocniczym) oraz w sytuacjach praktycznych
11.3
Obliczenia w geometrii
Uczeń stosuje jednostki pola: m2, cm2, km2, mm2, dm2, ar, hektar
14.2
Zadania tekstowe
Uczeń wykonuje wstępne czynności ułatwiające rozwiązanie zadania, w tym rysunek pomocniczy lub wygodne dla niego zapisanie informacji i danych z treści zadania
14.5
Zadania tekstowe
Uczeń do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody

Cele lekcji

1 Wiadomości

1. Uczeń zna jednostki miary pola powierzchni,

2. zna wzory na obliczanie pola powierzchni prostokąta i pola powierzchni kwadratu,

3. zna pojęcie miary pola jako liczby kwadratów jednostkowych.

2 Umiejętności

Uczeń potrafi:

4. obliczać pola powierzchni prostokątów i kwadratów,

5. obliczyć długość boku kwadratu znając jego pole powierzchni,

6. obliczyć długość jednego z boków prostokąta znając jego pole i długośc drugiego boku,

7. obliczyć pole kwadratu znając jego obwód i odwrotnie,

8. obliczać pola figur jako sumy lub różnice pól prostokątów,

9. rozwiązywać zadania tekstowe związane z polami prostokątów i kwadratów, w tym z zastosowaniem skali,

10. rozwiązywać zadania tekstowe związane z porównywaniem pól figur.

Metoda i forma pracy

Pokaz, obserwacja, rozmowa z uczniami, ćwiczenia, praca indywidualna i w parach

Środki dydaktyczne

a. karty pracy,

b. prezentacja multimedialna,

c. rzutnik multimedialny

d. laptop/komputer.

Przebieg lekcji

1 Faza przygotowawcza

Przedstawienie tematu i celów lekcji. Powtórzenie wiadomości o wielokątach – podstawowe własności figur na płaszczyźnie.
Rozmowa z uczniami: Aby obliczyć pole powierzchni figury, należy podzielić ją na jednakowej wielkości kwadraty. Znacie już sposób obliczania pola powierzchni prostokąta i kwadratu (klasa czwarta), przypomnijcie proszę te sposoby.
Uczniowie opisują sposób obliczania pola prostokąta i kwadratu: aby obliczyc pole prostokąta należy pomnożyć długość przez szerokość, aby obliczyć pole kwadratu należy pomnożyć przez siebie długości jego boków.

2 Faza realizacyjna

Aby obliczyć pole powierzchni prostokąta, korzystamy ze wzoru:

P = a ∙ b

P – pole powierzchni prostokąta.
a, b – długości sąsiednich boków prostokąta.

Pole kwadratu obliczamy na podstawie wzoru:

P = a ∙ a lub P = a2

P – pole kwadratu.
a – długość boku kwadratu.

Pola figur możemy wyrażać w różnych jednostkach:

1 milimetr kwadratowy 1 mm2
1 centymetr kwadratowy 1 cm2
1 decymetr kwadratowy 1 dm2
1 metr kwadratowy 1 m2
1 kilometr kwadratowy 1 ...