Dodaj publikację
Autor
Anna Kulesza
Data publikacji
2017-09-09
Średnia ocena
0,00
Pobrań
86

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan pracy w przedszkolu
 Pobierz (docx, 17,7 KB)

Podgląd treści

TEMATYKA

AKTYWNOSĆ INETELKTUALNA

AKTYWNOŚĆ ARTYSTYCZNA

AKTYWNOŚĆ ZDROWOTNA

PLASTYCZNA

MUZYCZNA

ZIMOWE ZABAWY

,,W kuchni”- wprowadzenie litery g:małej i wielkiej, drukowanej i pisanej na podstawie wyrazu garnek.

,,Ile mam patyczków?” – wprowadzenie dodawania, dodawanie w zakresie 7.

,,Troje dzieci na sankach” – słuchanie opowiadania, rozwijanie mowy oraz koncentracji uwagi, rozwijanie umiejętności rozwiązywania i układania zagadek.

,,Liczymy śnieżne kule” – rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań

,,Różne bałwanki” – zabawa twórcza, rozwijanie inwencji twórczej.

,,Pałac Królowej Zimy”- wykonanie kolażu w zespołach, rozwijanie sprawności manualnej i umiejętności współdziałania w grupie.

,,Bałwanek” – wykonanie portretu śniegowego bałwanka techniką stemplowania, rozwijanie sprawności manualnych.

,,Odwiedziny w pałacu Królowej Zimy” – wyczuwanie ciała i przestrzeni, odzwierciedlanie charakteru muzyki za pomocą ruchu.

,,Buch w śnieżny puch”- zabawy przy piosence, rozwijanie poczucia rytmu.

Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr XIV – rozwijanie sprawności fizycznej i skoordynowanego działania.

Zabawy na śniegu na placu przedszkolnym- hartowanie dzieci.

Ćwiczenia poranne – zestaw XIX

Zabawa ruchowa rozwijająca koncentrację uwagi – Policz i odszukaj

Zabawa ruchowa rozwijająca spostrzegawczość – Małe bałwanki i duże bałwanki

Zabawa ruchowa Rozgrzewamy się

TEMATYKA

AKTYWNOSĆ INETELKTUALNA

AKTYWNOŚĆ ARTYSTYCZNA

AKTYWNOŚĆ ZDROWOTNA

PLASTYCZNA

MUZYCZNA

TAK MIJA NAM CZAS

,,Ważymy” – wprowadzenie litery w: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej na podstawie wyrazu waga.

,,Zegary” – wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 8.

,,Co robi zegarmistrz?”- wycieczka do zakładu zegarmistrzowskiego, poznanie pracy zegarmistrza.

,,Baśń o dwunastu miesiącach” – słuchanie opowiadania, zapoznanie z nazwami miesięcy.

,,Prawda czy fałsz?” – zabawa dydaktyczna na określanie logicznej wartości zdań, rozwijanie logicznego myślenia.

,,Mój dzień” – historyjka obrazkowa, utrwalenie nazw pór dnia.

,,Teraźniejszość, przeszłość, przyszłość” – zabawa dydaktyczna, próby zrozumienia pojęć: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość.

,,Zawody przyszłości” – twórcza zabawa plastyczna, rozwijanie sprawności manualnej.

,,W zegarze mieszka czas” – zabawy przy piosence, umuzykalnianie dzieci.

Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr XV- rozwijanie sprawności fizycznej.

Ćwiczenia poranne – zestaw XX (ułożone przez autora).

Zabawa bieżna Pospiesz się!

Zabawy orientacyjno-porządkowe: Z domu do domu, Miesiące urodzin (

Zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała – Kasztanowiec rośnie

Zabawa muzyczno-ruchowa Zegar

Zabawa ruchowo-naśladowcza Zabawy na śniegu.

Spacer – przyglądanie się przyrodzie w zimowej szacie.

TEMATYKA

AKTTYWNOŚĆ INETELTUALNA

AKTYWNOŚĆ ARTYSTYCZNA

AKTYWNOŚĆ ZDROWOTNA

PLASTYCZNA

MUZYCZNA

CZY JESTEŚMY SAMI W KOSMOSIE?

,,Planety” – wprowadzenie litery p: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej na podstawie wyrazu planety.

,,UFO” – wprowadzenie odejmowania jako ubywania.

,,Układ Słoneczny” – rozmowa na temat kosmosu, rozwijanie mowy.

,,Wizyta ufoludków” – liczymy w zakresie 8, rozwijanie umiejętności liczenia.

,,Ufoludki” – słuchanie wiersza J.Koczanowskiej, rozwijanie mowy.

,,Wokół ufoludków” – ćwiczenia słuchowo-wzrokowe, rozwijanie słuchu fonematycznego.

,,Rakiety kosmiczne” – wykonanie pracy przestrzennej z wykorzystaniem plastikowych butelek po napojach, rozwijanie sprawności manualnej.

,,Rakieta strzałka” – wykonanie rakiety-strzałki, rozwijanie sprawności manualnej.

,,Ufoludki” – zabawy przy piosence ...