Dodaj publikację
Autor
Dorota Borowska
Data publikacji
2017-11-12
Średnia ocena
0,00
Pobrań
46

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Quiz przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum specjalnego i zawiera wiadomości z 4 przedmiotów: chemii, fizyki, biologii i geografii.
 Pobierz (doc, 37,5 KB)

Podgląd treści

Scenariusz Quizu Przyrodniczego

dla uczniów klas gimnazjalnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Data :
Czas trwania : 2 godziny lekcyjne
Nauczyciel prowadzący : D.Borowska

Cele :

- utrwalanie wiadomości z biologii, chemii, fizyki oraz geografii w formie zabawowej
- kształtowanie zdrowej rywalizacji między uczniami
- kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w innej sytuacji niż lekcja
- nabieranie umiejętności publicznego wypowiadania się
- pokonywanie własnych zahamowań

Przebieg zajęć :
1. W konkursie biorą udział chętni uczniowie z klas I, II i III gimnazjum .
2. Każdy uczestnik wybiera jedną dowolną liczbę ze zbioru liczb od 1 do 100. Nauczyciel czyta pytanie . Za dobrą odpowiedź uczeń zdobywa 1 punkt.
3. Pytania wykorzystane nie powtarzają się.
4. Wygrywa ten uczeń, który uzyska największa liczbę punktów.
5. Uczniowie, którzy zajęli 1,2,3 miejsce zostają nagrodzeni upominkami.

Quiz przyrodniczy

1.Jaka rzeka przepływa przez Poznań
2.Podaj chociaż 1 jednostkę prędkości
3.Gdzie w Polsce występuje węgiel kamienny
4. Podaj jednostkę natężenia prądu
5.Czy modrzew to drzewo iglaste czy liściaste
6. Podaj nazwę miasta, które jest stolicą Francji
7.Podaj 3 przedmioty w których zastosowanie mają soczewki
8.Proces przechodzenia ciała ze stanu ciekłego w stan stały to …………
9.Podaj wzór dwutlenku węgla inaczej tlenku węgla IV
10.Podaj nazwę chemiczną soli kuchennej
11. Do czego służy kompas
12. Jakie dwa węglowodory- gazy znajdują się w zapalniczkach i butlach turyst.
13. Podaj nazwy 2 oceanów
14. Jaki prąd płynie w domowej instalacji elektrycznej stały czy przemienny
15.Dlaczego ropa wypływa na powierzchnie wody
16.Jaka nazwę chemiczna ma gaz którym możemy się zatruć
17.Co to jest topnienie
18. Piasek z wodą utworzy zawiesinę czy roztwór
19. Stolica jakiego państwa jest Rzym
20. Co mierzymy termometrem a co barometrem
21.Ile par odnóży krocznych czyli nóg ma pająk
22. Bogactwo naturalne występujące w Bochni i Wieliczce
23. W jakim Państwie znajduje się wieża Eiffla
24. Co jest źródłem prądu elektrycznego w samochodach
25. Jaki kwas mamy wszyscy w domu
26.Jak nazywa się choroba brudnych rąk
27.Najwyższe góry Europy to ………………………..
28. Podaj nazwę i symbol jednostki siły
29.Jaki gaz wdychamy podczas oddychania a jaki wydychamy
30.Jak nazywa się jadalna część buraka- liście, korzeń, łodyga, kwiat czy bulwa
31.Podaj nazwy 5 kontynentów
32.Nazwij wodę w 3 różnych stanach skupienia
33.Pierwiastek który stanowi 21% powietrza to ………………………..
34.Jakiego cukru używa się w kroplówkach
35. Z jakiego kraju pochodzi taniec flamenco
36. Co nazywamy parowaniem
37. Co otrzymujemy w ...