Dodaj publikację
Autor
Aleksandra Oboda
Data publikacji
2017-12-01
Średnia ocena
0,00
Pobrań
32

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Z pewnością każdy z nas ma w domowej biblioteczce swoją ulubioną książkę, po którą niejednokrotnie chętnie sięga. ''Napisać własne teksty i je wydać!?''. Ta myśl przyświecała mi, gdy przejmowałam uczniów klasy pierwszej. Moim zadaniem i celem było nauczyć je pisać i czytać oraz doskonalić w nich te umiejętności, aby w rezultacie doprowadziły do ''wydania na świat'' własnych bajek, wierszy, opowiadań. Cel ten osiągnęliśmy-uczniowie i ja-na zakończenie klasy trzeciej ( 2017 r.) dając książki jako prezenty dla Rodziców.
 Pobierz (doc, 53,0 KB)

Podgląd treści


Formularz zgłoszeniowy

Przykłady dobrych praktyk w edukacji

„Dzielimy się doświadczeniami”

|Tytuł/nazwa projektu/przedsięwzięcia |''To my! Młodzi pisarze!'' |
| |Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy |
|Nazwa szkoły/placówki |w Rokietnicy |
| | |
|Adres szkoły/placówki |1. Rokietnica |
|gmina, |2.powiat poznański |
|powiat, |3. 62-090 |
|kod pocztowy, |4. Rokietnica |
|miasto, |5. Szkolna 3c |
|ulica, |6. 61 8 145-257 |
|telefon, |7. |
|email, |8. www.zsrokietnica.pl |
|strona internetowa. | |
|Autor projektu/przedsięwzięcia |Aleksandra Oboda-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej |
|(imię, nazwisko, stanowisko) | |

1. Opis dobrej praktyki (np. opis przesłanek, które zainspirowały do realizacji projektu, innowacyjność/oryginalność pomysłu, skuteczność zastosowanych metod i form pracy, cele projektu, czas realizacji...).

|Z pewnością każdy z nas ma w domowej biblioteczce swoją ulubioną książkę, po którą niejednokrotnie chętnie sięga. |
|''Napisać własne teksty i je wydać!?''. Ta myśl przyświecała mi, gdy przejmowałam uczniów klasy pierwszej. Moim zadaniem i celem było nauczyć je |
|pisać i czytać oraz doskonalić w nich te umiejętności, aby w rezultacie doprowadziły do ''wydania na świat'' własnych bajek, wierszy, opowiadań. |
|Cel ten osiągnęliśmy-uczniowie i ja-na zakończenie klasy trzeciej ( 2017 r.) dając książki jako prezenty dla Rodziców. |
|Cele projektu: |
|1. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności wypowiadania się w formach pisemnych. |
|2. Propagowanie czytelnictwa wśród uczniów i rozbudzanie motywacji czytania i pisania. |
|3.Wzmacnianie poczucia własnej wartości. |
|4. Ćwiczenie umiejętności pracy w zespole. |
|Metody : podające, aktywizujące, oparte na praktycznym działaniu |
|Formy pracy: indywidualne, grupowe |
|Cele projektu realizowane były przez etapy wstępne, a mianowicie: |
|I. Organizowanie: |
|1. systematycznie konkursów Czytania, Ortografii, Pięknego Pisania ( przez cały |
|okres 3 lat ) |
|2. lekcji bibliotecznych w Gminnej Bibliotece, które dotyczyły m.in. etapów |
|powstawania książki, sposobów ich użytkowania, stopnia znajomości |
|utworów znanych pisarzy i poetów dziecięcych |
|3. prezentacji multimedialnych - praca drukarza, introligatora |
|4. wystaw książek( na różne tematy)-projektowanie okładek, wykonywanie |
|Ilustracji |
|Etap główny realizacji projektu nastąpił w klasie trzeciej, kiedy to uczniowie mieli za zadanie pisać na lekcjach wypracowania na podane tematy |
|.Oto one: |
|1. Kim są dla mnie moi Rodzice? |
|2. Pół żartem, pół serio, czyli kilka słów o mnie |
|3. Przez różowe okulary ,czyli koktajl optymizmu |
|4. Przez chwilę potrafiłem(potrafiłam) latać lub Moja wymarzona rola (temat pracy do wyboru przez ucznia) |
|Oczywiście utwory pisane były w odstępach czasowych. Po sprawdzeniu błędów, form językowych przepisywałam je na komputerze i kserowałam. Starałam |
|się, aby każdy rozdział tematyczny odróżniał się innym kolorem kartek. |
|Po skompletowaniu wszystkich tekstów, napisania słów wstępu i wyjaśnień nastąpił czas składania książek-każdej z osobna. Była to praca |
|najważniejsza w całym projekcie, gdyż musiałam uważać ...