Dodaj publikację
Autor
Danuta Begierska
Data publikacji
2017-12-02
Średnia ocena
0,00
Pobrań
127

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Program zawiera cele koła, umiejętności jaki chciałabym kształcić na zajęciach. Przeznaczony jest dla uczniów zainteresowanych językiem ojczystym.
 Pobierz (doc, 53,5 KB)

Podgląd treści

PROGRAM 

KOŁA POLONISTYCZNEGO

DLA KLASY VII a

I. WSTĘP                                                                    
   Program został stworzony z myślą o uczniach klasy 7a Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności polonistyczne. Planuję przeprowadzać zajęcia raz w tygodniu.
Program uwzględnia indywidualne uzdolnienia uczniów, inspiruje do aktywności i kreatywności. Zależy mi na tym, aby uczniowie rozwijali swoje talenty, brali udział w różnych konkursach o szerszym zasięgu.
Program zawiera wstęp, cele kształcenia, treści kształcenia, zakładane osiągnięcia uczniów, procedury osiągania założonych celów, ewaluację.

II. CELE OGÓLNE
1. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań polonistycznych.
2.Wyzwalanie w uczniach kreatywności.
3. Rozwijanie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu
5. Kształtowanie takich wartości jak: patriotyzm, poszanowanie tradycji, duma narodowa, umocnienie więzi ze swoją małą ojczyzną.
6.Kształtowanie świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze
7. Rozbudzanie zainteresowań kulturą regionalną i narodową.
8. Rozwijanie sprawności ortograficznej.
III. CELE SZCZEGÓŁOWE
1.Aktywizowanie ucznia do udziału w inscenizacjach, konkursach i uroczystościach szkolnych.
2. Wspomaganie ucznia w odkrywaniu własnych możliwości twórczych.
3. Rozwijanie indywidualnych uzdolnień literackich.
4. Rozbudzanie szacunku dla książki, kulturalnego obcowania z nią oraz motywacji do czytania.
5. Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów.
6. Budzenie zainteresowania kulturą żywego słowa - wygłaszanie z pamięci tekstów z właściwa intonacją i interpunkcją głosową.

7.Tworzenie systemu wartości moralno-społecznych, wpływanie na pozytywne postawy.
8.Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej.
9.Wprowadzanie ucznia w piękno i bogactwo dorobku polskich pisarzy.
10. Podniesienie poziomu znajomości ortografii i interpunkcji; doskonalenie sprawności ortograficznej.

IV. TREŚCI KSZTAŁCENIA

1. Książkowe inspiracje
- Co lubimy czytać ? - dyskusja.
- W kręgu literatury młodzieżowej.
- Dyskusja nad wybranymi utworami.
-Poezja czy proza? Co jest mi bliższe?
2. Czego szukamy w literaturze?
- Aforyzmy , które warto znać- zakładamy zeszyty z cytatami.
- Złote myśli w literaturze - wyszukiwanie, interpretacja.
- Bohater literacki godny naśladowania.
- Przesłanie moralne utworów.
3.Sztuka  pisania
- Myślę, więc piszę… próby własnej twórczości literackiej. -Co to jest akrostych?
-Nasze pierwsze próby tworzenia akrostychów.
-O czym warto napisać? Tworzenie artykułów do gazetki szkolnej.
- Wywiad z ciekawym człowiekiem.
-Przygotowujemy pytania do wywiadu.
-Piszemy ręcznie zdobione listy. (Przygotowanie do udziału w Ogólnopolskim Konkurs na List).
-Tworzymy bajki zgodnie z konwencją gatunku (przygotowanie uczniów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie ,,A to moja bajka właśnie”.
4.Moja mała ojczyzna - poznawanie własnego regionu i jego tradycji kulturowej:
-Miejscowość, w której mieszkam. Co wiem o swoim regionie? Podania, legendy.
-Reportaż z życia naszego miasta.
5.Kultura  żywego  słowa:
- Język świadczy o człowieku.
- Co to znaczy pięknie mówić ? - elementy kultury języka.
- Doskonalenie ...