Dodaj publikację
Autor
Anna Woszczyńska
Data publikacji
2017-12-03
Średnia ocena
0,00
Pobrań
73

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz rewalidacji indywidualnej.
 Pobierz (docx, 14,6 KB)

Podgląd treści

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych

„Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała”

Temat zajęć: Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała

Osoba prowadząca zajęcia:

Czas zajęć: 60 minut

Cel ogólne:

- kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała.

Cele szczegółowe:

- potrafi wskazać i nazwać poszczególne części ciała,

- potrafi wskazać poszczególne części ciała u drugiej osoby,

- wykonuje ruchy izolowane – wykonuje ruch określoną częścią ciała,

- uważnie słucha wiersza i wykonuje proste polecenia,

- porusza się w rytm słyszanej piosenki.

Metody:

- elementy Ruchu Rozwijającego W.Sherborne

Formy pracy:

- indywidualna, w parach

Pomoce:

- lustro, odtwarzacz CD, płyta CD, plansza z postacią człowieka

Powitanie

Przywitanie z dzieckiem poprzez wymianę zwrotów grzecznościowych.

Wskazywanie poszczególnych części ciała.

Nauczyciel i uczeń siedzą przed lustrem. Nauczyciel recytuje wiersz B. Formy „Części ciała”. Najpierw nauczyciel pokazuje wraz z uczniem poszczególne części ciała a następnie uczeń wskazuje wymieniane w wierszu części ciała samodzielnie (nauczyciel w razie konieczności wspomaga ucznia).

Mamy głowę, na niej uszy,

więc wszyscy słuchamy,

Mamy oczy do patrzenia

i nos, którym wąchamy.

Mamy ręce i paluszki,

wszyscy mamy miękkie brzuszki,

Są też nogi i kolana,

No i stopy do biegania.

Wszystkie części ciała znamy,

Z tego wielką radość mamy!

Zabawa „Moje…..”

Nauczyciel i uczeń znajdują się w pozycji siedzącej. Nauczyciel wymienia poszczególne

części ciała, którymi uczeń ma wykonać określony ruch, np.

- stopy uderzają o podłogę,

- dłonie klaszczą,

- kolana dotykają o siebie,

- łokcie stukają o podłogę,

- dłonie klepią po brzuchu,

- stopy przesuwają się po podłodze,

- paluszki „witają się” – składanie palców obu rąk,

- palce szczypią policzki,

- oczy mrugają.

Zabawa ruchowa do piosenki ”Głowa, ramiona ...”.

Dziecko tańcząc dotyka wymieniane w piosence części ciała.

Ćwiczenie „Moje - twoje”

Nauczyciel siedzi naprzeciw ucznia, wykonywane są kolejno czynności według poleceń

nauczyciela:

- Połóż rękę na swojej głowie a później na mojej głowie,

- Dotknij swojego nosa a później mojego nosa,

- Chwyć za swoje ucho a później za moje ucho,

- Poklep swoje kolano a później moje kolano.

Nauczyciel przedstawia uczniowi rysunek postaci. Uczeń ma za zadanie wskazać na rysunku postaci poszczególne części ciała wymieniane przez nauczyciela a następnie uczeń próbuje samodzielnie nazwać przez wskazywane przez nauczyciela części ciała.

Zabawa „Czołganie się”

Dziecko leży na brzuchu (następnie na plecach) na podłodze, czołga się po podłodze, na

której mogą być rozłożone przeszkody – koce, materace.

Zakończenie zajęć.

Pożegnanie uściskiem dłoni.