Dodaj publikację
Autor
Lucyna Niemiec
Data publikacji
2018-01-03
Średnia ocena
0,00
Pobrań
27

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Test dla uczniów klasy III Gimnazjum z działu programowego „Niepodległość Polski”.
 Pobierz (doc, 45,5 KB)

Podgląd treści


Załącznik

L. Niemiec

Klasa……………………………………………..…

Nazwisko i imię……..………………………………

Test dla uczniów klasy III Gimnazjum

z działu programowego „Niepodległość Polski”

1. Przyjazd Ignacego Paderewskiego, 26 grudnia 1918 roku do Poznania, wywołał:

a) Wybuch Powstania Wielkopolskiego
b) Zerwanie stosunków dyplomatycznych Polski z Niemcami
c) ostrej noty dyplomatycznej Stanów Zjednoczonych do Niemiec

2. Po wyzwoleniu znacznej części Wielkopolski, pod naciskiem Francji, Polacy i Niemcy podpisali w lutym 1919 roku rozejm:
a) w Poznaniu
b) w Trewirze
c) w Paryżu

3. Pierwsze wybory do Sejmu Ustawodawczego w wyzwolonej części niepodległej Polski odbyły się:

a) w styczniu 1919 roku
b) w grudniu 1918 roku
c) w marcu 1919 roku

4. Przyczyny wojny polsko - bolszewickiej w latach 1919 -1920, to:
a) zajmowanie terenów Ukrainy i Białorusi przez armię czerwoną po wycofaniu się wojsk niemieckich, tzw. marsz Rosjan na zachód
b) unieważnienie traktatu brzeskiego przez Rosję bolszewicką
c) negatywne ustosunkowanie się Rosji bolszewickiej do odrodzenia się niepodległej Polski
d) niepodległa Polska zaporą do udzielenia pomocy rewolucji w Berlinie i w rozszerzeniu rewolucji w innych krajach europejskich
e) zażądanie od Polski wytrzymania poboru do wojska uchwalonego przez Sejm Ustawodawczy

5. Do pierwszych starć w wojnie polsko - bolszewickiej doszło w:

a) w lutym 1919 roku
b) grudniu 1918 roku
c) maju 1919 roku

6. Decydujące znaczenie dla dalszych losów wojny polsko - bolszewickiej miała zwycięska dla Polaków:

a) wyprawa kijowska
b) bitwa warszawska
c) ofensywa wileńska

7. Podpisany 18 marca 1921 roku pokój ryski między Rosją Radziecką i Polską, zobowiązywał stronę rosyjską między innymi do:

a) zwrotu całego mienia kulturalnego wywiezionego z Polski przez carat w czasach rozbiorów
b) zapłacenie wysokiego odszkodowania wojennego
c) przyjęcie na swoje terytorium wszystkich Rosjan zamieszkujących tereny Rzeczypospolitej

8. Traktat wersalski podpisany przez przedstawicieli Polski 28 czerwca 1919 roku zadecydował o przeprowadzeniu plebiscytu ludności w sprawie przynależności państwowej:

a) na Górnym Śląsku
b) na Pomorzu Zachodnim
c) na Warmii i Mazurach
d) w Wielkopolsce

9. Tereny Śląska Cieszyńskiego (tzw. Zaolzia), Spisza i Orawy, o które toczyły się w latach 1919 - 1920 ostry spór polsko - czeski, decyzją mocarstw koalicji z 28 lipca 1920 roku:

a) zostały przyznane Polsce
b) zostały przyznane Czechosłowacji
c) otrzymały status niezależnej Republiki Spisko - Orawskiej

10. Zorganizowany w lipcu 1920 roku plebiscyt ludności na Warmii i Mazurach zadecydował o:

a) przyłączeniu Warmii i Mazur do Polski
b) pozostaniu Warmii i Mazur w Prusach Wschodnich
c) pozostaniu Warmii w Prusach Wschodnich i przyłączeniu Mazur do Polski
11. Najostrzejsza walka polityczna o przynależność państwową w ...