Dodaj publikację
Autor
Justyna Kędziora
Data publikacji
2018-02-09
Średnia ocena
0,00
Pobrań
22

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Pytania konkursowe dla klas 4-6 z zakresu zoologii.
 Pobierz (docx, 32,5 KB)

Podgląd treści

Konkurs zoologiczny

Imię i nazwisko : klasa:

Ciało owadów składa się z:

głowotułowia i odwłoka,

głowotułowia i skrzydeł,

głowy, tułowia i odwłoka,

głowy, tułowia i kądziołków przędnych.

Liczba par odnóży krocznych u pająków wynosi:

6

4

3

8

Owady oddychają :

płucami,

płucotchawkami,

skrzelami,

tchawkami.

U kręgowców występuje:

szkielet wewnętrzny,

szkielet wewnętrzny lub zewnętrzny,

szkielet zewnętrzny,

brak szkieletu.

Jeśli temperatura ciała zwierzęcia utrzymywana jest na stałym poziomie to jest to:

zwierzę zmiennocieplne,

zwierzę stałocieplne,

bezkręgowiec,

płaz lub gad.

Układ nerwowy u kręgowców:

umiejscowiony jest w głowie,

umiejscowiony jest po brzusznej stronie ciała,

umiejscowiony jest po grzbietowej stronie ciała,

jest otwarty.

Który z poniższych zestawów zawiera tylko kręgowce:

ryby, płazy, mięczaki, gady, ptaki i ssaki,

ryby, płazy, skorupiaki, ptaki i ssaki,

ryby, stawonogi, gady, ptaki i ssaki,

ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki.

Ptaki są:

stałocieplne,

zmiennocieplne,

stało lub zmiennocieplne w zależności od warunków,

potrafią utrzymać stałą temperaturę niezależnie od temperatury wody.

Worek wypełniony mieszaniną gazów, pozwalający rybom na zanurzenie bez utraty energii to:

pęcherz pławny,

pęcherz moczowy,

pęcherzyk żółciowy,

pęcherzyk Graffa.

Skrzek to jaja:

ptaków,

płazów,

gadów,

ryb.

Poniższy rysunek ilustruje przedstawiciela:

torbaczy,

stekowców,

łożyskowców,

mroczkowatych.

Do gadów należą:

jaszczurki, traszki, węże i żółwie,

krokodyle, węże, żaby i żółwie,

jaszczurki, krokodyle, węże i żółwie,

jaszczurki, krokodyle, salamandry i węże.

Ile par czułek posiadają skorupiaki :

jedną,

dwie,

trzy,

nie posiadają czułek.

Zaznacz odpowiedź w której znajdują się tylko gatunki należące do płazów:

żółw błotny i salamandra plamista,

traszka grzebieniasta i żaba śmieszka,

kruk i gawron,

padalec i jaszczurka zwinka.

O przystosowaniu ptaków do lotu świadczą:

gruba, sucha zrogowaciała skóra i gąbczaste płuca,

kości pneumatyczne i obecność skrzydeł,

obecność skrzydeł i skóra pokryta śluzem,

ciało pokryte piórami i obecność pęcherza pławnego.

Cechy charakterystyczne dla ssaków to:

skóra pokryta włosami i obecność worków powietrznych,

skóra pokryta włosami i łożysko w rozwoju zarodka,

obecność przepony i tylko lewego jajnika z jajowodem,

młode ssą mleko matki i nie mają pęcherza moczowego.

Padalec to:

płaz ogoniasty,

beznoga jaszczurka,

płaz bezogonowy,

żmija.

Rzekotka drzewna to przedstawiciel:

ryb,

płazów,

gadów,

ssaków.

Padalec to przedstawiciel:

płazów,

gadów,

ssaków,

stawonogów.

Ptaki, których pisklęta opuszczają gniazdo wkrótce po wylęgu:

gniazdowniki,

zagniazdowniki,

zimorodki,

dzięcioły.

Kądziołki przędne występują u:

Skorupiaków,

owadów,

ptaków,

pająków.

skorupiaków,pajęczaków,mięczaków,owadów.Ilustracja przedstawia organizm należący do:

skorupiaków,

pajęczaków,

mięczaków,

owadów.