Dodaj publikację
Autor
Justyna Kędziora
Data publikacji
2018-02-09
Średnia ocena
0,00
Pobrań
20

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Regulamin Międzyklasowego Konkursu Biologiczno-Ekologicznego „Nieznane, Dziwne i Ciekawe” dla klas 5-7.
 Pobierz (docx, 14,7 KB)

Podgląd treści

REGULAMIN MIĘDZYKLASOWEGO KONKURSU BIOLOGICZNO-EKOLOGICZNEGO

PT.”NIEZNANE, DZIWNE I CIEKAWE” DLA UCZNIÓW KLAS 5-7

Cele konkursu:

Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów z zakresu ekologii

– antagonistyczne i nieantagonistyczne zależności między organizmami.

Kształtowanie umiejętności współpracy i stosowania wiedzy w warunkach rywalizacji drużynowych.

Kształtowanie umiejętności kreatywnego przedstawienia zdobytych informacji.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 5-7.

Konkurs składa się z dwóch etapów.

Wymagania konkursowe:

I etap:

udział w I etapie konkursu bierze dwóch uczniów stanowiący parę,

parę stanowią uczniowie z różnych lub tej samej klasy,

w I etapie uczniowie wykonują krzyżówkę ekologiczną,

krzyżówkę należy dostarczyć nauczycielom przyrody do …………..

każda para przygotowuje krzyżówkę składającą się z co najmniej 10 haseł,

krzyżówkę można wykonać w formie elektronicznej lub na kartce A3,

do niewypełnionej krzyżówki należy dołączyć odpowiedzi,

krzyżówka ekologiczna musi prezentować przykładowe zależności antagonistyczne i nieantagonistyczne między organizmami,

do antagonistycznych, czyli ujemnych oddziaływań między organizmami zalicza się: konkurencję, roślinożerność, drapieżnictwo, pasożytnictwo,

do nieantagonistycznych, czyli pozytywnych oddziaływań między organizmami zalicza się: mutualizm, komensalizm.

Zwycięskie 3 pary, które zgłoszą najciekawsze krzyżówki przechodzą do drugiego etapu.

II etap:

II etap odbędzie się ………….w sali … ……..o godzinie: …………..

czas trwania konkursu : 45 minut,

podczas drugiego etapu uczniowie stanowiący pary, będą odpowiadać ustnie na pytania przygotowane przez prowadzącego konkurs, pytania będą przygotowane w formie quizu,

zakres wiadomości obowiązujący w drugim etapie konkursu:

przykłady organizmów będących w zależnościach antagonistycznych i nieantagonistycznych,

wyjaśnić na czym polega roślinożerność, drapieżnictwo, konkurencja, pasożytnictwo (oddziaływania antagonistyczne) oraz mutualizm i komensalizm (oddziaływania nieantagonistyczne)

Wyniki konkursu:

wyniki pierwszego etapu konkursu zostaną przedstawione …………..

wyniki drugiego etapu konkursu zostaną przedstawione w dniu konkursu czyli …………….

podczas drugiego etapu konkursu punkty za każdą poprawną odpowiedź będą sumowane na bieżąco.