Dodaj publikację
Autor
Monika Czaja
Data publikacji
2018-02-12
Średnia ocena
0,00
Pobrań
41

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przyrody w szkole podstawowej.
 Pobierz (doc, 132,5 KB)

Podgląd treści

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Monika Czaja
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przyrody w Szkole Podstawowej w Wawrowie
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2015
Data zakończenia stażu: 31 maja 2018

|Lp. |Zadania |Formy realizacji |Terminy |Dokumentowanie |
|1. |Poznanie procedury awansu zawodowego |1.Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego: |wrzesień 2015r. |Notatki własne. |
| |na nauczyciela dyplomowanego. |Karta Nauczyciela, tekst ujednolicony z 2003 roku wraz ze zmianami | |Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony |
| | |wprowadzonymi ustawą o zmianie Karty Nauczyciela z dnia 1.03.2004 roku, | |przez dyrektora szkoły. |
| | |Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1.03.2013 roku w | | |
| | |sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli | | |
| | |Zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych. | | |
| | |2. Udział w warsztatach ,,Nauczyciel mianowany w drodze do awansu”. | | |
| | |3. Studia podyplomowe ,,Organizacja i zarządzanie oswiatą”. | | |
| | | |grudzień 2015 r. | |
| | | | |Zaświadczenie o ukończeniu warsztatów |
| | | | | |
| | | |wrzesień 2015r. | |
| | | | | |
|2. |Przypomnienie zasad funkcjonowania i |1.Analiza dokumentacji regulującej pracę szkoły: |wrzesień 2015r. |Integracja planu rozwoju zawodowego z |
| |organizacji |Statut Szkoły, |okres stażu |dokumentacją szkoły |
| |zadań szkoły. |Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, | | |
| | |Programu Wychowawczego Szkoły, | | |
| | |Programu Profilaktycznego Szkoły. | | |
|3. |Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. |1.Założenie teczki: awans zawodowy. |maj 2018 |Teczka: awans zawodowy. Notatki, |
| | |2.Gromadzenie dokumentów: | |świadectwa, zaświadczenia, sprawozdania |
| | |świadectw, | | |
| | |zaświadczeń, | | |
| | |notatek, | | |
| | |sprawozdań. | | |
|4. |Ocena własnych umiejętności, podsumowanie |1.Uzyskanie oceny dorobku zawodowego. |czerwiec 2018 |Ocena dorobku zawodowego dokonana przez |
| |dokonań. | | |dyrektora szkoły. |
|5. |Opracowanie sprawozdania z realizacji planu|1.Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju. Autorefleksja, |czerwiec 2018 |Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju. |
| |rozwoju. |autoanaliza. | | |
| | | | | |
|6. |Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o |1.Przygotowanie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. |czerwiec 2018 |Wniosek o podjęcie postępowania |
| |podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. | | |kwalifikacyjnego. |

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrażania działań
mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
|Lp. |Zadania |Formy realizacji |Terminy |Dokumentowanie |
|1. |Poznanie procedury awansu zawodowego |1.Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego: |wrzesień 2015r. |Notatki własne. |
| |na nauczyciela dyplomowanego. |Karta Nauczyciela, tekst ujednolicony z 2003 roku wraz ze zmianami | |Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony |
| | |wprowadzonymi ustawą o zmianie Karty Nauczyciela z dnia 1.03.2004 roku | |przez dyrektora szkoły. |
| | |Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1.03.2013 roku | | |
| | |Zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych. | | |
| | |2. Udział w warsztatach ,,Nauczyciel mianowany w drodze do awansu”. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |grudzień 2015 | |
| | | | |Zaświadczenie o ukończeniu warsztatów. |
| | | |wrzesień 2015 r. | |
|2. |Złożenie ...