Dodaj publikację
Autor
Kamila Szewczyk
Data publikacji
2018-03-02
Średnia ocena
0,00
Pobrań
13

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Analiza próbnego testu gimnazjalnego z języka niemieckiego klasy III B Gimnazjum Katolickiego przeprowadzonego w grudniu 2017 r. na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 Pobierz (docx, 22,0 KB)

Podgląd treści

Analiza próbnego testu gimnazjalnego z języka niemieckiego klasy III B Gimnazjum Katolickiego przeprowadzonego w grudniu 2017 r. na poziomie podstawowym

Do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego na poziomie podstawowym przystąpiło 12 uczniów klasy 3b gimnazjum. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań uczeń mógł uzyskać 40 pkt. Średni wynik uzyskany przez gimnazjalistów w Zespole Szkół Katolickich w Piszu na poziomie podstawowym wyniósł 69,17 % .

Tabela obrazująca stopień trudności poszczególnych zadań cząstkowych w arkuszu egzaminacyjnym.

Stopień

trudności

Wskaźnik

łatwości

Numery

zadań cząstkowych

Liczba zadań cząstkowych

bardzo trudny

0,00 - 0,19

4.2, 4.4

2

trudny

0,20 - 0,49

4.1. 4.3. 7.3. 9.4.

4

umiarkowanie trudny

0,50 - 0,69

5.1. 5.2. 6.2. 7.2. 8.4. 9.3.

6

łatwy

0,70 - 0,89

1.2. 1.4. 1.5. 3.3. 5.3. 7.4. 8.1. 8.2. 8.3. 9.2. 10.1. 10.3. 11.2

13

bardzo łatwy

0,90 - 1

1.1 1.3. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.1. 3.2. 6.1. 6.3. 7.1. 9.1. 10.2. 11.1. 11.3.

15

Większość zadań okazała się dla uczniów łatwa – 13 zadań oraz bardzo łatwa – 15 zadań.

4 zadania były trudne, a 2 bardzo trudne.

Najlepiej wypadły zadania:

1.- rozumienie tekstu słuchanego, w którym uczniowie mieli określić główną myśl tekstu

2. – rozumienie tekstu słuchanego, które dotyczyło wyszukiwania i selekcjonowania informacji

3.1, 3.2- Zadanie polegało na wysłuchaniu trzech ogłoszeń oraz wybraniu informacji zgodnych z treścią nagrania.

6,1, 6.3 – uczniowie rozpoznają i poprawnie stosują struktury leksykalno gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji

7.1 – rozumienie tekstu czytanego, w którym uczeń określa główną myśl poszczególnych częściach tekstu

11.1, 11.3 - znajomość środków językowych, w którym zdający musieli poprawnie uzupełnić luki w tekście.

Najsłabiej wypadły zadania:

4.2 - rozumienie tekstu słuchanego - reagowanie językowe w określonych kontekstach sytuacyjnych .

Zadanie okazało się bardzo trudne dla uczniów. W zadaniu należało wysłuchać czterech wypowiedzi i do każdego z nich dopasować po jednej podanej odpowiedzi. Maksymalna ilość punktów wynosiła 4. Jedna odpowiedź była podana dodatkowo i nie pasowała do żadnego pytania.

4.4 - znajomość funkcji językowych, w którym uczniowie mieli wybrać właściwą reakcję językową;

9.4 - rozumienie tekstu pisanego - Zadanie polegało na przeczytaniu trzech ofert pracy oraz na dopasowaniu ich do wypowiedzi czterech osób.

Wnioski do dalszej pracy:

Reasumując można stwierdzić, że próbny egzamin ...