Dodaj publikację
Autor
Kamila Szewczyk
Data publikacji
2018-03-02
Średnia ocena
0,00
Pobrań
18

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Sprawozdanie z koła logopedycznego - terapia rotacyzmu i sygmatyzmu.
 Pobierz (docx, 13,6 KB)

Podgląd treści

SPRAWOZDANIE Z KOŁA LOGOPEDYCZNEGO

W I semestrze roku szkolnego 2017/18 objęto terapią logopedyczną dwóch chłopców z klasy I Szkoły Podstawowej, u których występują takie wady wymowy jak seplenienie i rotacyzm.

Zajęcia logopedyczne odbywają się w każdy czwartek na 6 godzinie lekcyjnej w parach. Głównym celem zajęć jest usprawnianie narządów mowy, wywołanie głosek, korygowanie zaburzonych głosek (w wyrazach, parach wyrazów, zdaniach i w mowie spontanicznej).

Na zajęciach wykorzystywano między innymi: gry planszowe, karty logopedyczne, bańki mydlane, piórka, kolorowe karteczki, słomki, świeczki, piłeczki, balony i inne pomoce.

Terapia logopedyczna przebiega według określonego schematu postępowania:

• ćwiczenia przygotowujące artykulatory do wywoływania zaburzonych głosek:- ćwiczenia oddechowe, - ćwiczenia narządów artykulacyjnych: języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy,

• ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy:

- wywołanie głoski w izolacji

- utrwalenie głoski korygowanej na materiale językowym w logotomach, wyrazach (nagłos, śródgłos, wygłos), zwrotach, zdaniach,

- ćwiczenia utrwalające wywołaną głoskę w wierszykach, piosenkach, wyliczankach, powiedzeniach,

- automatyzacja poprawnej wymowy w mowie spontanicznej, opowiadanie ilustracji, historyjek obrazkowych, rozmowy kierowane,

- ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonemowego,

Wnioskiem do dalszej pracy będzie zwiększenie nacisku na współpracę z rodzicami oraz ich świadomości na konsekwencje przedłużających się wad wymowy.

Kamila Szewczyk

SPRAWOZDANIE Z KOŁA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

W I semestrze roku szkolnego 2017/ 2018 odbyły się 3 zajęcia z języka niemieckiego.

Koło skierowane jest do uczniów przygotowujących się do egzaminu gimnazjalnego.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w poniedziałki na pierwszej godzinie lekcyjnej. Zajęcia są

bezpłatne.

Głównym celem zajęć jest wyrównywanie szans edukacyjnych u uczniów słabych oraz

pomoc w przygotowaniu uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego.

Na zajęciach uczniowie rozwijają umiejętność reagowania językowego, odbioru tekstu

słuchanego oraz czytanego, wykonują ćwiczenia dotyczące poznanych struktur gramatycznych.

Uczniowie oswajają się również z arkuszami egzaminacyjnymi i poznają kryteria oceniania poszczególnych zadań na egzaminie, co pozwoli im uniknąć zbędnej straty punktów.

Kamila Szewczyk