Dodaj publikację
Autor
Weronika Nowak
Data publikacji
2018-03-07
Średnia ocena
0,00
Pobrań
11

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz lekcji języka niemieckiego - utrwalenie słownictwa dotyczącego przyborów szkolnych.
 Pobierz (doc, 15,5 KB)

Podgląd treści


Konspekt lekcji z języka niemieckiego

Nauczyciel: Nowak Weronika

Data: 25.03.2016

Klasa: I gimnazjum

Temat: Hast du einen Kuli? (Czy masz długopis?)- utrwalenie słownictwa.

Cele lekcji:

— nazywanie przyborów szkolnych

— tworzenie liczby mnogiej rzeczowników.

— ćwiczenie umiejętności pracy ze słownikiem.

— utrwalanie słownictwa dotyczącego przedmiotów szkolnych.

Formy pracy: 

  — praca indywidualna

  — praca w parach i grupach

  — plenum

Metody pracy:

-  komunikatywna

-  audio – wizualna

Środki dydaktyczne:

— podręcznik, ćwiczenia

— płyta, magnetofon

— brystol z ilustracjami

—słownik polsko-niemiecki, niemiecko-polski

Przebieg lekcji:

Faza wstępna:

— Powitanie, sprawdzenie listy obecności.

Faza prezentacji:

— Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem lekcji.

Faza ćwiczeń:

— Uczniowie przyporządkowują nazwy przedmiotów szkolnych do ilustracji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na liczbę mnogą rzeczownika.

— Uczeń zadaje koledze z klasy pytania o przedmiot – zadaniem ucznia jest udzielenie odpowiedzi pozytywnej lub zaprzeczenie.( np. Czy masz długopis?)

—Uczniowie rozwiązują ćwiczenie gramatyczne dotyczące tworzenia rzeczowników w liczbie mnogiej.

— Uczniowie opowiadają jakie lekcje mają w poniedziałek i jakich przyborów potrzebują na każdą z nich.

—Uczniowie słuchają z płyty CD nazw przyborów szkolnych oraz pokazują nauczycielowi przedmiot wymieniony przez lektora.

—Uczniowie podpisują rysunki przestawiające przybory szkolne.

—Nauczyciel objaśnia uczniom sposób szukania liczby mnogiej rzeczownika – praca ze słownikiem. Uczniowie zapisują rodzajnik i formy liczby pojedynczej i mnogiej podanych rzeczowników.

— Na podstawie przyborów uczniowie odgadują o jaką lekcję chodzi.

—Uczniowie zaznaczają wyrazy, które nie pasują do podanych lekcji.

Faza podsumowująca:

— Nauczyciel sprawdza, czy uczniowie opanowali nazwy przedmiotów szkolnych poprzez rozwiązanie krzyżówki z nazwami przyborów szkolnych.

— Omówienie zadania domowego. Znajdź w słowniku rodzajnik oraz formy liczby mnogiej następujących wyrazów: Zimmer, Zeit, Hund, Hobby, Marmelade, Haar.