Dodaj publikację
Autor
Bogusława Pachur
Data publikacji
2018-03-07
Średnia ocena
5,00
Pobrań
193

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz lekcji wychowawczej w klasie 5 z załącznikami i linkiem do prezentacji multimedialnej.
 Pobierz (docx, 143,1 KB)

Komentarze

bozienka, 2018-03-15, ocena:

Daję 5

Podgląd treści

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWAWCZEJ KLASA V Bogusława Pachur

TEMAT: JESTEM KULTURALNY- ZNAM SAVOIR -VIVRE

Realizowane zagadnienia programu wychowawczo profilaktycznego szkoły:

- realizacja szkolnego programu profilaktyki: zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami dobrego

wychowania, prezentacja podręczników savoir- vivre dla młodzieży,

- edukacja czytelnicza: popularyzacja literatury popularnonaukowej dla młodzieży,

kształtowanie nawyku korzystania ze słowników,

- kształtowanie własnej osobowości: wdrażanie nawyków związanych z dobrym wychowaniem w

codziennym życiu.

- zachęcanie do udziału w konkursach, promowanie aktywnego udziału w życiu szkoły(uczestnictwo w

akademii patriotycznej), promowanie wolontariatu-zbiórka karmy dla zwierząt, postaw koleżeńskich

metody i formy pracy:

- wypełnienie ankiety,

- dyskusja,

- oglądanie prezentacji

- metoda dramy (scenki)

- metoda „kuli śnieżnej”

- praca indywidualna, w parach, w grupach

materiały i pomoce:

-„Słownik wyrazów obcych”,

- prezentacja multimedialna

-strony internetowe-

https://pl.wikipedia.org/wiki/Savoir-vivre

https://sjp.pwn.pl/sjp/bon-ton;2552503.html

- mapa mentalna,

- arkusz brystolu,

- karteczki samoprzylepne

- instrukcje dla grup

- ankieta

- rekwizyty do scenek

-egzemplarze poradników savoir-vivre dla nastolatków

wiadomości i umiejętności:

- potrafi odszukać definicję trudnego pojęcia w odpowiednim słowniku i wytłumaczyć znaczenie tego pojęcia,

- zna znaczenie słów savoir-vivre, bon ton,

- uczeń zna podstawowe zasady dobrego wychowania,

- wskazuje zachowania właściwe i niewłaściwe,

- przedstawia scenkę na określony temat,

- wypełnia ankietę

- przedstawia swoją opinię w dyskusji,

- doskonali umiejętności pracy w grupie.

Postawy:

- rozumie ważność dobrego zachowania w codziennym życiu,

- chętnie i świadomie korzysta z dostępnych źródeł informacji w poszukiwaniu materiałów na zadany temat,

- chętnie i świadomie podejmuje działania mające na celu kształtowanie własnej osobowości,

- rozumie wpływ dobrego wychowania na pozytywne funkcjonowanie w grupie i planowania własnej

przyszłości.

PRZEBIEG LEKCJI:

Sprawy bieżące

Przedstawienie uczniom tematu i celów lekcji

- poznacie pojęcie savoir vivre, bon ton

-poznacie podstawowe zasady dobrego wychowania

-zastanowimy się dlaczego należy postępować wg tych zasad

Wyjaśnienie znaczenia zwrotów: savoir-vivre, bon ton, korzystanie ze słownika wyrazów obcych, wyszukiwanie informacji w internecie (umiejętność wyszukiwania rzetelnych informacji).

Mapa mentalna ukazująca miejsca i sytuacje, w których należy pamiętać o zasadach dobrego wychowania .Zał. 1

Ankieta Załącznik nr 2 praca w parach: rozwiązanie i omówienie ankiety dotyczącej dobrego zachowania w codziennych sytuacjach

Prezentacja multimedialna dostępna na https://chomikuj.pl/bogda65/prezentacje+multi

- odczytywanie slajdów przez uczniów, dyskusja.

Drama wykorzystująca wiadomości z lekcji wg instrukcji dla grup Załącznik nr 3

Dyskusja –

które postawy prezentowane w scenkach budzą naszą sympatię, które uczucia negatywne, niechęć.

dlaczego należy postępować wg zasad dobrego wychowania

Ćwiczenie przeprowadzone metodą kuli śnieżnej: -gdy starczy czasu

- uczniowie samodzielnie zapisują na karteczkach 3 najważniejsze według nich zasad dobrego

wychowania,

- łączą się w pary i z 6 zasad wybierają 5,

- pary ...