Dodaj publikację
Autor
Bogusława Pachur
Data publikacji
2018-03-12
Średnia ocena
5,00
Pobrań
149

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Konspekt lekcji - edukacja matematyczna kl. 3.
 Pobierz (docx, 39,4 KB)

Komentarze

bozienka, 2018-03-15, ocena:

Dziękuję, fajna lekcja

Podgląd treści

Klasa 3

Blok: 11. Podniebne podróże w nieznane

Temat dnia: Podróż do Wietnamu

Edukacja matematyczna: Różne sposoby dodawania i odejmowania liczb dwucyfrowych. Porządkowanie liczb. Wykonywanie działań na grafach.

Treści Podstawy Programowej:

7.3 zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000; rozumie dziesiątkowy system

pozycyjny

7.4 ustala równoliczność porównywanych zestawów elementów mimo obserwowanych

zmian w ich układzie; porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z

użyciem znaków <, >, =)

7.5 dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych); sprawdza

wyniki odejmowania za pomocą dodawania;,

7.8 rozwiązuje proste zadania tekstowe (w tym zadania na porównywanie różnicowe, ale bez

porównywania ilorazowego),

7.10 wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar (bez wyrażeń dwumianowanych i

zamiany jednostek w obliczeniach formalnych); używa pojęcia kilometr w sytuacjach

życiowych, np. jechaliśmy autobusem 27 kilometrów (bez zamiany na metry)

Cele lekcji ( nauczyciela):

• Oblicza sumy i różnice liczb dwucyfrowych w zakresie 100 z przekroczeniem progu

dziesiątkowego

• Wykorzystuje poznane różne sposoby oraz własne strategie dodawania i odejmowania liczb

dwucyfrowych

• Rozwiązuje zadania z treścią, w tym na porównywanie różnicowe– o ile więcej?

• Uważnie analizuje ilustracje w podręczniku, formułuje dodatkowe pytania; wykonuje

schematyczny rysunek do zadania;

• Układa treść zadania

• Porządkuje liczby rosnąco

• Rozwiązuje zadanie z treścią (zadanie z ilustracją oblicza kilometry)

• Wykonuje działania na grafach

• Korzysta z zasobów internetu w celu doskonalenia swoich umiejętności

• Współpracuje w grupie, wspiera słabszych kolegów w wykonaniu zadania

Cele sformułowane w języku ucznia:

Prawidłowo dodajesz i odejmujesz liczby dwucyfrowe w zakresie 100

Posługujesz się poznanymi sposobami dodawania i odejmowania

Rozwiązujesz i układasz zadania tekstowe

Porządkujesz liczby w zakresie 100

Układasz działania matematyczne do grafów

Bierzesz aktywny udział w zajęciach

Współpracujesz w zespole, wspierasz słabszych kolegów w wykonaniu zadania

Znasz strony internetowe, które możesz wykorzystać do doskonalenia swoich umiejętności

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:

Nawiązanie do poprzednich lekcji

- uczniowie wiedzą, że wynik dodawania to suma, wynik odejmowania to różnica,

- znają etapy rozwiazywania zadań tekstowych:

1. Uważnie czytam treść zadania.

2. Analizuję treść – szukam liczby dane i niewiadomą.

3. Układam i rozwiązuję działanie.

4. Układam odpowiedź na pytanie.

- przypomnienie różnych poznanych wcześniej sposobów wykonywania dodawania

i odejmowania

Metody pracy:

aktywna praca z tekstem matematycznym- pytania i odpowiedzi, ćwiczeniowo - zadaniowa, ćwiczenia praktyczne z użyciem przygotowanych ćwiczeń i zasobów internetowych- gier dydaktycznych

Formy pracy: zbiorowa jednolita, indywidualna jednolita, zróżnicowana, grupowa jednolita, zróżnicowana (wspieranie słabszych uczniów),

Środki dydaktyczne:

Sprzęt multimedialny: komputer, tablica interaktywna,

E-podręczniki- „Ćwiczenia z pomysłem. Matematyka. Klasa 3.” Część 1. Elektroniczna wersja

dla ...