Dodaj publikację
Autor
MONIKA DREGER
Data publikacji
2018-04-15
Średnia ocena
0,00
Pobrań
69

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z Zespołem Aspergera z cyklu "Jesień - kolorowa pora roku".
 Pobierz (pdf, 110,9 KB)

Podgląd treści

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka
z Zespołem Aspergerra
z cyklu "Jesień - kolorowa pora roku"

Temat: Jesień w sadzie.

Autor: Monika Dreger

Adresat. Uczeń klasy II Szkoły Podstawowej posiadający orzeczenie o Zespole Aspergera

Cel główny: Relaksacja, wyciszenie emocji, rozwijanie zdolności plastycznych.

Cele szczegółowe:

* zaspokojenie poczucia bezpieczeństwa,
* rozwijanie zdolności wyobraźni zmysłami dotyku, zapachu, smaku i wzroku,
* kształtowanie wyobraźni plastycznej,
* rozwijanie słownictwa.

Spodziewane efekty:
* uczeń wycisza się,
* potrafi nazwać kolory liści i farb,
* wykonuje pracę plastyczną,
* poznaje dary jesieni po dotyku, smaku, zapachu
* poszerza słownictwo.
* rozmawia z osoba prowadzącą.

Pomoce dydaktyczne:
* jesienne liście zebrane pod drzewami owocowymi,
* farby, pędzle, woda w słoiczkach,
* fartuszki ochronne,
* filcowe dywaniki,
* obrazki różnych owoców (jabłka, gruszki, śliwki, winogrona)
* duży arkusz papieru do wykonania pracy,
* świeże owoce: jabłka, gruszki, śliwki
* nożyczki, klej,
* nagrania muzyki relaksacyjnej, tamburyn.

I. Przebieg zajęć terapeutycznych:

1. Zaproszenie chłopca na zajęcia.

2. Powitanie – zabawa powitalna „Podaj rękę i przywitaj się”.
Uczeń wraz nauczycielkę chodzą w rytmie muzyki. Gdy muzyka cichnie witają się, podając
sobie ręce.
Za każdym razem przy powitaniu wypowiadają inne zwroty powitania:
* dzień dobry
* cześć
* witam Cię
* pozdrawiam.

3. Przedstawienie planu zajęć (wcześniej napisanego na tablicy przez nauczycielkę):
- Przypięcie identyfikatorów.
- Zabawa "Niedokończone zdanie"
- Poznawanie darów jesieni.
- Praca plastyczna "Jesień w sadzie".
- Zakończenie zajęć, sprzątanie.
- Wywieszenie pracy na wystawie.

4.Identyfikatory.
Chłopiec i nauczycielka przypinają sobie kolorowe identyfikatory (wcześniej przygotowane
i używane na każdych zajęciach).
* Na identyfikatorze nauczyciela napis "PANI ................" (imię nauczyciel)
* Na identyfikatorze chłopca jego imię - "MACIEK"

5. Trening twórczego myślenia – zabawa niedokończone zdania .
Uczeń wraz z nauczycielką siadają na podłodze na małych filcowych dywanikach. Przekazuje
uczniowi zasady zabawy.
Na kartkach napisane są niedokończone zdania, które chłopiec losuje. Po wylosowaniu kartki,
czyta i odpowiada werbalnie, językiem migowym lub metodą kombinowaną.
Zdania:
- Dzisiaj czuję się .........................., bo ..............................
- Lubię jesień, bo .........................
- Jesienią często pada .........................
- Trzeba nosić ze sobą ................................
- Jesienią w sadzie drzewa są ............................................, opadają z nich ...................................
- Pod drzewami leżą ........................ i ............................ .

Odwrócenie ról.
Chłopiec czyta zdania zawarte na kartkach a nauczycielka mówi brakujące słowa..

Uwaga: Gdy uczeń ma problemy z dokończeniem zdania, nauczycielka mu
pomaga, zadając naprowadzające pytania.

6. Poznanie wielozmysłowe jesiennych darów.
* Nauczycielka zaprasza ucznia do stołu, na którym rozłożone są :
kolorowe liście, siano, gałązki, mech, trawa, jarzębina, owoce:jabłka, śliwki, gruszki, orzechy.

* Chłopiec ogląda, wącha, dotyka dmucha i opisuje kolejne okazy
przyrody:
- nazywa jesienne barwy liści;
- określa prawą i lewą stronę liścia;
- określa wielkość (mały, duży, średni).
- nazywa owoce oraz w miarę możliwości opowiada czy są miękkie, twarde, jakiego są koloru.

7. Przy zakrytych ...