Dodaj publikację
Autor
Magdalena Michalska
Data publikacji
2018-04-15
Średnia ocena
0,00
Pobrań
21

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Tamowanie krwotoków - scenariusz lekcji.
 Pobierz (docx, 14,0 KB)

Podgląd treści

Scenariusz lekcji: Tamowanie krwotoków

Cele lekcji – uczeń:

zapoznanie uczniów z rodzajami ran oraz okolicznościami ich powstawania;

przedstawienie zagrożeń dla życia i zdrowia, których powodem są rany;

kształtowanie wrażliwości i przekonania o znaczeniu prawidłowo udzielonej pierwszej pomocy w procesie zdrowienia i gojenia się ran.

Cele operacyjne – uczeń

scharakteryzuje rodzaje ran i poda typowe przykłady ran,

określi sposoby gojenia się ran,

przedstawi sposoby zapobiegania zakażeniu ran,

prawidłowo założy opatrunek uciskowy na przedramię

Metody pracy:

pytania i odpowiedzi,

burza mózgów,

pokaz,

instruktaż,

ćwiczenia praktyczne

Środki dydaktyczne:

podręcznik,

plansze,

materiały opatrunkowe

Przebieg lekcji:

Faza wstępna:

Pytania wprowadzające: Co to jest rana? Jakie objawy towarzyszą zranieniu? Czy wszystkie rany są do siebie podobne? U. odpowiadają i zapisują odpowiedzi na tablicy. Następnie wspólnie z nauczycielem klasyfikują rany.

Faza główna:

N. dzieli uczniów na grupy. Każda z nich otrzymuje polecenie opisania ran jednego rodzaju, podania typowych przykładów ran, okoliczności w jakich dochodzi do takich urazów oraz wskazania sposobów ich opatrywania. Liderzy grup kolejno omawiają wyniki pracy.

Ustalenie sposobu opatrywania ran, bez względu na ich rodzaje (opatrywanie, bandażowanie). Przedstawienie schematu pierwszej pomocy w przypadkach tych urazów. Metodą burzy mózgów dojście do wniosków: zależności sposobu gojenia się rany od jej rodzaju, wpływu aseptyki i antyseptyki na proces gojenia się ran.

Podział uczniów na pary, przydzielenie im tamponów gazowych, bandaży. Korzystamy z pomocy jednego ucznia – modela – prezentujemy sposoby: rozpakowywania opatrunków pakowanych fabrycznie, ujmowania bandaża, ujmowania tamponu, mocowania na przedramieniu opatrunku uciskowego. Wszystkie nakazane czynności uczniowie ćwiczą w parach (naprzemiennie). Rola nauczyciela ogranicza się do kontroli i korekty.

Faza podsumowująca:

Lekcje kończymy pytaniami kontrolnymi; pytamy kwestie dotyczące zakażeń oraz o schemat postępowania przy opatrywaniu ran.