Dodaj publikację
Autor
Wiesław Dykier
Data publikacji
2018-04-15
Średnia ocena
5,00
Pobrań
39

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Elementarne zadania z kinematyki i dynamiki dla klasy III.
 Pobierz (docx, 62,9 KB)

Podgląd treści

Powtórzenie Fizyka klasa III

Zamiana jednostek: długości, czasu, masy, prędkości.

Ciało przebywa drogę 48m w ciągu 16s. Oblicz prędkość tego ciała.

Ciało poruszało się z prędkością 12m/s. Jaką drogę przebyło to ciało w czasie 3min?

Jak długo musi poruszać się ciało fizyczne z prędkością 15m/s, aby przebyć drogę 6000m?

Oblicz przyspieszenie ciała, które w czasie 18s zwiększyło swoją prędkość o 90m/s.

Oblicz przyspieszenie ciała, które zwiększyło swoją prędkość z 12m/s do 18m/s w czasie 19s.

Jaką drogę przebędzie ciało fizyczne poruszające się z przyspieszeniem 8m/s2 w czasie 12s?

Oblicz wysokość mostu wiedząc, że kamień spadał z niego w czasie 2s.

Uwaga!

Z jakim przyspieszeniem porusza się ciało fizyczne o masie 4kg pod wpływem działania siły 20N?

Ciało o masie poruszało się pod wpływem siły 200N. Oblicz przyspieszenie tego ciała, prędkość końcową, prędkość średnią oaz drogę jaką przebędzie to ciało w czasie 8s

Ciało o masie 200kg uzyskało przyspieszenie 0,02m/s2. Oblicz siłę działającą na to ciało.

Jaką siłą należy działać na ciało o masie 12kg, aby nadać mu przyspieszenie 16m/s2.

Jaką pracę wykona siła o wartości 20N działając na drodze 30m?

Siła o wartości 12N wykonała pracę o wartości 2,4kJ. Na jakiej drodze działała ta siła?

Oblicz energię potencjalną ciała o masie 40kg znajdującego się na wysokości 4m

Oblicz energię kinetyczną ciała o masie 20 kg poruszającego się z prędkością 8m/s.

Oblicz energię całkowitą ciała o masie 1kg poruszającego się z prędkością 12m/s na wysokości 20m.

Oblicz energię kinetyczną ciała o masie 6kg i prędkości 108km/h (jednostki)

Oblicz pęd ciała o masie 2 kg poruszającego się z prędkością 30m/s

Oblicz przyspieszenie poruszającego się ciała (patrz wykres z prawej)

Q – dostarczona energia (dostarczone ciepło)

m – masa substancji

t – różnica temperatur

t2- temperatura końcowa

t1- temperatura końcowa

m – masa substancji

Ile energii trzeba dostarczyć, aby ogrzać 2kg wody o 80 0C ?

 Ile energii trzeba dostarczyć, aby 2 kg ołowiu ogrzać od 100C do 900C?

Q – dostarczona energia (dostarczone ciepło)

qt – ciepło parowania (wrzenia)

m – masa substancji

Ile energii trzeba dostarczyć aby stopić 2 kg miedzi (w temperaturze topnienia)?

Ile energii należy dostarczyć, aby stopić 5kg ołowiu w temperaturze topnienia?

Ile energii należy dostarczyć, aby ogrzać 2kg lodu od temperatury -200C do temperatury +200C? (Musisz uwzględnić ciepło topnienia)

Q – dostarczona energia (dostarczone ciepło)

qp – ciepło parowania (wrzenia)

m – masa substancji

I dostarczyć, aby odparować 5kg wody w temperaturze wrzenia?

Ile ...