Dodaj publikację
Autor
Edyta Stępień
Data publikacji
2018-05-11
Średnia ocena
0,00
Pobrań
8

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz dla szkoły ponadgimnazjalnej.
 Pobierz (docx, 13,1 KB)

Podgląd treści

Scenariusz lekcji z przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości

TEMAT LEKCJI: Popyt, podaż jako regulatory rynku.

Cel ogólny:

Poznanie elementów rynku i współzależności zachodzących między nimi w ramach funkcjonowania mechanizmu rynkowego i jego oddziaływania na cenę..

Cele operacyjne: (uczeń umie/potrafi)

- wyjaśnić definicje popytu, podaży, ceny,

- wymienić czynniki wpływające na popyt i podaż,

- zinterpretować zjawisko niedoboru i nadwyżki rynkowej,

- wyznaczyć na prostych przykładach punkt równowagi rynkowej oraz nakreślić krzywą popytu i podaży.

Metody i formy pracy:

- praca w grupach,

- praca w parach,

- dyskusja,

- praca z podręcznikiem „Podstawy przedsiębiorczości” wyd. Nowa Era

Pomoce dydaktyczne:

podręcznik „Podstawy przedsiębiorczości” wyd. Nowa Era

płyta DVD z filmami edukacyjnymi wyd. Nowa Era

zeszyt ćwiczeń

Zadania Szkoły

Przygotowanie ucznia do samodzielności w procesie uczenia się.

Kształtowanie postawy przedsiębiorczej.

Przebieg zajęć:

Czynności organizacyjne. Przypomnienie zagadnień z ostatnich zajęć. (5 min.)

( gospodarka rynkowa, rynek w gospodarce)

Wprowadzenie (15 min.)

Nauczyciel prowadzi dyskusję z uczniami na temat rynku, popytu i podaży (definicja, czynniki kształtujące rynek). Następnie uczniowie oglądają krótki film na ten temat. Nauczyciel prosi uczniów o pracę indywidualną i zdefiniowanie w zeszycie przedmiotowym omówionych pojęć.

Kolejnym zadaniem jest praca w grupach- zadaniem uczniów jest określenie jakie czynniki kształtują popyt i podaż.

Po zakończeniu ćwiczenia, uczniowie prezentują efekty pracy. Nauczyciel wyjaśnia, w razie potrzeby, pojęcie dóbr komplementarnych i substytucyjnych.

Zastosowanie (20 min.)

Następnie nauczyciel prosi uczniów o zapoznanie się z wykresem w podręczniku (str.37). Wraz z uczniami analizuje krzywą popytu i podaży, nadwyżkę rynkową, niedobór rynkowy i punkt równowagi rynkowej. Zadaniem uczniów jest wykonanie ćwiczenia polegającego na wyznaczeniu punktu równowagi rynkowej i nakreśleniu obydwu krzywych. Uczniowie pracują indywidualnie. Nauczyciel sprawdza wykresy uczniów.

Podsumowanie i zadanie pracy domowej (5 min.)

Podsumowując lekcje nauczyciel zadaje pytania do poszczególnych punktów zajęć.

Jako pracę domową uczniowie wykonują ćw. 2 na stronie 38 z podręcznika.

Zadania, które nie zostały zakończone na dzisiejszej lekcji są jednocześnie pracą domową.