Dodaj publikację
Autor
Joanna Gąbka
Data publikacji
2018-05-12
Średnia ocena
0,00
Pobrań
24

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Wprowadzenie litery "z" na podstawie wyrazu "zegar" z wykorzystaniem elementów Metody Dobrego Startu. Klasa I szkoły podstawowej.
 Pobierz (doc, 35,0 KB)

Podgląd treści


SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
W KLASIE I

Data: 06.02.2015
Opracowała i przeprowadziła: J.G.

Temat dnia: Wprowadzenie litery „Z, z” na podstawie wyrazu „zegar”
z wykorzystaniem elementów Metody Dobrego Startu.

Cele:
- uczeń wie, do czego służą zegary;
- uczeń zna różne sposoby mierzenia czasu;
- uczeń rozpoznaje graficzny obraz litery „Z” oraz identyfikuje go z głoską z;
- uczeń identyfikuje głoskę z jako spółgłoskę;
- uczeń potrafi napisać literę „Z”
- uczeń dokonuje analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej wyrazów;
- uczeń układa i odczytuje wyrazy ułożone z sylab;
- uczeń aktywnie uczestniczy w zabawie muzyczno – ruchowej;
Metody:
- czynne;
- słowne;
- poglądowe;
Formy:
- zbiorowa;
- indywidualna;
- grupowa;
Środki dydaktyczne: zagadki o zegarach; różne eksponaty zegarów: wskazówkowy, elektroniczny, budzik, na rękę itp.; ilustracje przedstawiające zegary: z kukułką, nakręcany, z wahadłem; prezentacja multimedialna „Historia powstania zegara”; wierszyk o zegarze; białe kartoniki; nakrywki niebieskie i czerwone; kartki z literą „Z” do wodzenia po śladzie; rozsypanka sylabowa; ćwiczenia „Z Bratkiem” cz. 2 – str. 59;

Tok zajęć:
1. Rozmowa w kręgu – zapoznanie uczniów z celem zajęć – rozwiązanie zagadek o zegarze.
2. Rozmowa na temat zastosowania zegara i jego rodzajów – oglądanie różnych eksponatów zegarów oraz ich ilustracji.
3. „Historia powstania zegara” – prezentacja multimedialna.
4. Zabawa śródlekcyjna: „Ręka lewa, ręka prawa” – ćwiczenia orientacji w schemacie ciała.
5. Ćwiczenia językowe: zapoznanie z wierszykiem o zegarze. Swobodne wypowiedzi nawiązujące do treści wierszyka.
6. Ćwiczenia ruchowo – słuchowe: rytmiczne powtarzanie wierszyka z jednoczesnym klaskaniem, maszerowaniem.
7. Analiza i synteza wzrokowo – słuchowa wyrazu zegar.
- podział na sylaby, głoski;
- wyodrębnienie głoski z w nagłosie;
- budowanie modelu wyrazu z białych nakrywek;
- ustalenie przynależności głoski z do rodziny spółgłosek;
- budowanie modelu wyrazu z nakrywek czerwonych i niebieskich;
8. Ćwiczenia ruchowo – słuchowo – wzrokowe:
- omówienie budowy litery „Z” i sposobu jej pisania;
- odtwarzanie przez dzieci palcem kształtu litery w powietrzu, po śladzie;
- odtwarzanie przez dzieci palcem po śladzie kształtu litery z jednoczesnym
rytmicznym wypowiadaniem wierszyka;
9. Ćwiczenie grafomotoryczne - kreślenie po śladzie litery niebieską kredką;
10. Zabawa śródlekcyjna – piosenka „Idzie luty.”
11. Praca w grupach – zabawa „Dołóż sylabę.”
12. Podsumowanie:
– utrwalenie poznanej litery – wykonanie ćwiczeń w kartach pracy – „Ćwiczenia z Bratkiem” cz.2, str. 59.
- Ćwiczenia słuchowe połączone z przeliczaniem wyrazów zawierających głoskę z – zabawa „Ile wyrazów słyszysz?”