Dodaj publikację
Autor
Ewa Kubsik
Data publikacji
2018-06-09
Średnia ocena
0,00
Pobrań
96

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz przeznaczony dla uczniów kl. VI-VII szkoły podstawowej.
 Pobierz (doc, 61,5 KB)

Podgląd treści


SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ

Nauczyciel: Ewa Kubsik

Klasa: VII

TEMAT LEKCJI: WOKÓŁ TOLERANCJI.

Cel ogólny: Kształtowanie u uczniów postaw akceptacji i tolerancji oraz poszanowania praw innych.

Cele operacyjne:

Uczeń:
• uczestniczy w rozmowie na zadany temat,
• gromadzi wiadomości, dokonuje selekcji informacji,
• korzysta z informacji zawartych w różnych źródłach, w tym ze słowników ogólnych języka polskiego,
• rozwija umiejętność krytycznej oceny pozyskanych informacji,
• rozumie pojęcie tolerancji, akceptacji, dyskryminacji, rasizmu, ksenofobii,
• uświadamia sobie znaczenie tolerancji i konsekwencje jej braku,
• jest wrażliwy na odmienność innych postaw, kultur i religii,
• potrafi dostrzec zachowania nietolerancyjne/ dyskryminujące,
• wiec czy się różni tolerancja od akceptacji,
• efektywnie współpracuje w grupie

Metody pracy:

✓ metody problemowe w tym aktywizujące - dyskusja, „burza mózgów”, drama,
✓ metody eksponujące – filmiki edukacyjne,
✓ metody podające - wyjaśnienie

Materiały pomocnicze:

✓ słownik języka polskiego,
✓ filmiki edukacyjne – tabelki do analizy,
✓ kartki z poleceniami dla grup,
✓ piosenka Stanisława Sojki „Tolerancja”,
✓ quiz Czy jesteś tolerancyjny?
✓ kartki, flamastry.

Czas trwania zajęć: 45 min.

PRZEBIEG LEKCJI

I. Wprowadzenie

1. Powitanie uczniów i czynności organizacyjne.
2. Wysłuchanie piosenki Stanisława Soyki ‘Tolerancja” - zapoznanie ich z celem zajęć.
3. Podział klasy na grupy (4-5 osobowe) – zapis na kartkach wszystkich skojarzeń związanych z pojęciem „tolerancja” np. słowa, zjawiska, uczucia, utwory literackie, filmy itp.). Wyjaśnienie pojęć: dyskryminacja, rasizm, ksenofobia.
4. Prezentacja zapisywanych skojarzeń. Próba zdefiniowania pojęcia „tolerancja”.
5. Odczytywanie znaczenia słowa „tolerancja” ze słownika języka polskiego.

Rozwinięcie

6. Praca w grupach z filmikami edukacyjnymi – rozdanie kartek z tabelkami. Wspólna dyskusja nad sytuacjami przedstawionymi we filmach.
7. „Burza mózgów” na temat: czym ludzie różnią się od siebie? Wszystkie pomysły zapisujemy na tablicy, szukamy jak najwięcej możliwości różnic np. wygląd zewnętrzny, poglądy, zachowanie, upodobania, sposób bycia, zachowanie, gust, religia, strój itp.
8. Dyskusja: Czy to dobrze czy źle, że się różnimy?
Podsumowanie dyskusji - stwierdzenie, że każdy jest jedyny, wyjątkowy i niepowtarzalny. Dlatego też ma prawo z tego faktu czerpać radość, dumę, poczucie własnej wartości. Taka postawa nazywa się TOLERANCJĄ.
9. Wyszukiwanie przykładów tragicznych skutków braku tolerancji – ‘burza mózgów’. (np. wojny religijne, prześladowania ludzi o innych poglądach politycznych, innej kulturze, odrzucenie ludzi chorych i niepełnosprawnych.)
10. Czy w codziennym życiu spotykamy się z nietolerancją? Uczniowie najpierw podają różne przejawy nietolerancji, a następnie grupy przedstawiają scenki nawiązujące do sytuacji w rodzinie, szkole, na podwórku, w grupie rówieśniczej - zabawa – Tolerancja czy jej brak. Uczniowie dobierają się w pary. Każda para losuje z tekturowego pudełka karteczkę z scenką do odegrania. Pary kolejno odgrywają scenki. Po każdej zakończonej scenie, klasa stwierdza, czy odegrana była postawa tolerancyjna, czy też nie ...