Dodaj publikację
Autor
Anna Adamus
Data publikacji
2018-06-10
Średnia ocena
5,00
Pobrań
140

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz lekcji dotyczący powtórzenia wiadomości z pisowni rz, ż, ó, u, ch, h.
 Pobierz (docx, 46,3 KB)

Komentarze

bozienka, 2018-06-13, ocena:

Fajny pomysł. Gratuluję

Podgląd treści

SCENARIUSZ LEKCJI W KLASIE V

Motto lekcji: Błąd w mowie i piśmie to jak plama tłusta i brzydka na fotografii matki, którą kochasz, to jak niestarannie przyszyta łata na ubraniu, w którym idziesz w gościnę. (Janusz Korczak)

Temat lekcji: Ortograficzne zmagania z „Bólem zębów” – powtarzamy i utrwalamy zasady pisowni wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h.

Cele – cel ogólny: utrwalenie i uzupełnienie wiadomości z zakresu ortografii, powtórzenie zasad pisowni;

uczeń potrafi wymienić podstawowe zasady ortograficzne;

uczeń potrafi wskazać w tekście wyrazy ilustrujące regułę ortograficzną;

uczeń potrafi poprawnie zapisać wyrazy z rz, ż, ó, u, ch, h;

uczeń potrafi wykorzystać znajomość zasad pisowni w praktyce.

Wymagania podstawowe:

uczeń przypomina poznane zasady pisowni;

uczeń wskazuje w tekście wyrazy ilustrujące odpowiednią regułę ortograficzną;

uczeń poprawnie zapisuje wyrazy z rz, ż, ó, u, ch, h;

uczeń wyjaśnia pisownię wybranych wyrazów.

Forma pracy: praca w grupach, praca z całą klasą;

Metody pracy: heureza, dyskusja, metody ludyczne, mapa pojęciowa;

Środki dydaktyczne: tekst ortograficzny pt. Ból zębów, kartki ilustrujące reguły ortograficzne, plansze z literami: rz, ż, ó, u, ch, h;

Tok lekcji:

czynności organizacyjne;

nauczyciel zapisuje temat na tablicy;

nauczyciel dzieli uczniów na sześć grup;

nauczyciel rozdaje każdej grupie plansze z odpowiednimi literami (rz, ż, ó, u, ch, h) i paski z wypisanymi zasadami pisowni – zadaniem uczniów jest dopasowanie pasków z regułami ortograficznymi do odpowiedniej planszy;

przedstawiciel każdej grupy omawia (na podstawie planszy) zasady pisowni;

nauczyciel rozdaje uczniom tekst pt. „Ból zębów” zawierający wyrazy ilustrujące różne reguły ortograficzne;

uczniowie odliczają kolejno od 1 do 8, każdy zapamiętuje swój numer, gdyż pod każdym kryje się inna reguła:

nr 1 – rz po spółgłosce;

nr 2 – rz niewymienne;

nr 3 – ż wymienne;

nr 4 – ż niewymienne;

nr 5 – ó wymienne;

nr 6 – ó niewymienne;

nr 7 – pisownia ch;

nr 8 – pisownia h;

uczeń szuka w tekście pt. „Ból zębów” przykładów wyrazów ilustrujących reguły ortograficzne;

nauczyciel rysuje na tablicy „ortograficzną mapę” – zadanie uczniów polega na zapisaniu wyszukanych przez siebie wyrazów przy odpowiedniej regule (maksymalnie 3);

ż niewymienneż niewymienne

ż niewymienne

ż niewymienne

rz po spółgłoscerz po spółgłoscerz niewymiennerz niewymienne

rz po spółgłosce

rz po spółgłosce

rz niewymienne

rz niewymienne

przykre, trzydzieści, drzewo narzędzie, rzemiosło, rzecz niż, już, Elżbieta, żuchwa, także, starożytność

wrzask, przydatny rzekomo, przydatny, przykre, brzydki

ź wymienne na: g, s, z, ź, h, chź wymienne na: g, s, z, ź, h, chORTOGRAFICZNY „BÓL ZĘBÓW”ORTOGRAFICZNY „BÓL ZĘBÓW”

ź wymienne na: g, s, z, ź, h, ch

ź wymienne ...