Dodaj publikację
Autor
Aleksandra Dziubek
Data publikacji
2018-06-10
Średnia ocena
5,00
Pobrań
89

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych doskonalących głównie percepcję i pamięć wzrokową.
 Pobierz (doc, 46,5 KB)

Podgląd treści


Scenariusz zajęć rewalidacyjnych

Temat: Nasi najbliżsi sąsiedzi

Czas trwania zajęć: 60 minut

Cele ogólne zajęć:

← Doskonalenie percepcji wzrokowej oraz pamięci wzrokowej

← Wzmacnianie koncentracji uwagi

← Usprawnianie manualne

Cele szczegółowe:

Uczeń:
← wyszukuje wskazane wyrazy w diagramie,
odczytuje i zapisuje hasło powstałe z niewykorzystanych liter
← odczytuje nazwy państw graniczących z Polską,
wskazuje ich położenie na mapie,
uzupełnia kontur mapy nazwami państw
← koloruje flagi państw według wzoru
← wskazuje pary flag w grze „Memory”
← odczytuje nazwy państw, wskazuje ich flagi

Metody: pokazowa, praktycznego działania

Formy pracy: praca indywidualna

Pomoce dydaktyczne: emotikonki, wykreślanka, mapa Europy, kontur mapy Polski
i jej sąsiadów (fragment mapy Europy), flaga Polski i flagi jej sąsiadów, „Memory” – flagi, napisy nazw państw

Przebieg zajęć:

1. Powitanie – określanie przez dziecko jego aktualnego samopoczucia, wybieranie emotikonki odzwierciedlającej jego obecny stan psychofizyczny.

2. Wyszukiwanie ukrytych w diagramie nazw państw sąsiadujących z Polską,

Odczytanie hasła: Znam kraje graniczące z Polską!

(cel ćwiczenia: rozwijanie percepcji wzrokowej – praca na materiale literowym, doskonalenie czytania oraz pisania, wyrabianie czujności ortograficznej – wielka litera na początku zdania, wielka litera w nazwach państw)

3. Praca z mapą – odszukiwanie położenia Polski na mapie Europy oraz położenia państw sąsiadujących z Polską, uzupełnianie konturu mapy nazwami państw

(cel ćwiczenia: wzmacnianie koncentracji uwagi, ćwiczenie spostrzegawczości, doskonalenie pisania, wyrabianie czujności ortograficznej - wielka litera w nazwach państw)

4. Flagi państw

a. dokładne zaznajomienie się z wyglądem flag państw sąsiadujących z Polską , kolorowanie flag

b. gra Memory - odszukiwanie par obrazków (flag)

c. gra „Właściwa flaga”

- odczytywanie nazw państw, przyporządkowanie im odpowiednich flag

(Cele ćwiczeń: rozwijanie percepcji wzrokowej, usprawnianie manualne – kolorowanie niewielkich powierzchni, doskonalenie pamięci wzrokowej, wzmacnianie koncentracji uwagi)

5. Podsumowanie pracy ucznia podczas zajęć rewalidacyjnych. Pochwała jego aktywności.

KARTA PRACY NR 1

(opracowanie własne)

WYKREŚLANKA

Z diagramu wykreśl podane nazwy państw.

Z pozostałych, nieskreślonych liter, odczytaj hasło i je zapisz.

B |I |A |Ł |O |R |U |Ś | |S |Z |N |A |M |K |R |N | |Ł |C |Z |E |C |H |Y |I | |O |A |J |E |G |R |A |E | |W |N |I |C |Z |Ą |C |M | |A |R |O |S |J |A |E |C | |C |Z |P |O |L |S |K |Y | |J |Ą |L |I |T |W |A |! | |A |U |K |R |A |I |N |A | |

NIEMCY, CZECHY, SŁOWACJA,
UKRAINA, BIAŁORUŚ, LITWA, ROSJA

Rozwiązanie:

……………………………………………………………………