Dodaj publikację
Autor
Ewa Kubsik
Data publikacji
2018-06-10
Średnia ocena
5,00
Pobrań
81

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz jest dobrym materiałem na lekcję wychowawczą lub apel szkolny. Nawiązuje do postaci Janusza Korczaka.
 Pobierz (docx, 97,7 KB)

Podgląd treści

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA

Osoby odpowiedzialne: Ewa Kubsik, Samorząd Uczniowski

Adresaci apelu: uczniowie klas I – IV

Data i miejsce: 20.11.2017r., 4 godzina lekcyjna, górny korytarz

(W klasach V – VII wychowawcy przeprowadzają zajęcia nt praw dziecka według scenariusza przygotowanego przez przewodniczącą zespołu wychowawczego)

SCENARIUSZ APELU

PROWADZĄCY 1: 20 listopada w Polsce obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Spotkaliśmy się dzisiaj, aby omówić prawa i obowiązki dziecka. Mamy nadzieję, że przygotowany przez nas apel przybliży wam ten temat.

Na początek pytania do was koleżanki i koledzy? Czy zgadzacie się z powiedzeniem, że dzieci i ryby głosu nie mają?

PROWADZĄCY 2: Otóż właśnie dzisiaj chcemy udowodnić, że jest zupełnie inaczej. My jako uczniowie i dzieci mamy swoje prawa. Od dzisiaj każdy z Was będzie tego świadomy.

– Czy wiecie, co to jest prawo? (pytanie do widowni, uczniowie rzucają pomysły)

Nasza koleżanka z kl. V odszukała definicję prawa w słowniku języka obcego. ________ zapraszamy na środek.(Odczytanie definicji PRAWA).

PROWADZĄCY 1: PRAWA DZIECKA nierozerwalnie wiążą się z prawami natury. Najważniejszym takim prawem jest prawo do życia oraz do rozwoju. Dzieci posiadają specjalne prawa. Wiecie dlaczego???

Ponieważ nie potrafią zadbać o siebie samodzielnie. Nie poradzą sobie bez rodziców i opiekunów, którzy powinni stać na straży praw dziecka. Nie zawsze jednak tak jest. (w tle prezentacja)

PROWADZĄCY 2: Prawa Dziecka są związane z historią dziewczynki, która nazywała się Mary Ellen Wilson. Po śmierci taty, Mary była samotnie wychowywana przez mamę. Niestety ze względu na bardzo złą sytuację materialną kobieta musiała oddać dziecko do specjalnej organizacji zajmującej się porzuconymi dziećmi. Mary trafiała od jednej rodziny zastępczej do drugiej, gdzie była źle traktowana, bita i poniżana przez swoich przybranych rodziców. Ostatecznie z pomocą przyszła pani Etta Wheeler. Historią 10letniej dziewczynki zainteresowały się media a sprawa trafiła do sądu.

Mary opowiadała, że oprócz przemocy fizycznej jej mama nigdy nie okazywała jej żadnej czułości. Nie przytulała jej i nie całowała. Nigdy nie podała też powodu dlaczego tak traktuje Mary. Sąd skazał jej matkę na rok ciężkich robót. Mary w wieku 24 lat wyszła za mąż i miała 2 córki, dla których była kochającą i dobrą matką. Pod wpływem tamtego wydarzenia od roku 1874 powstało w Stanach Zjednoczonych ponad 200 lokalnych stowarzyszeń, których celem była ochrona dzieci przed przemocą (Popatrz na slajd i czytaj).

PROWADZĄCY 1: A teraz kluczowe pytanie… czy wiecie jakie macie prawa? Zanim usłyszycie je od nas napiszcie swoje propozycje na kolorowych liściach…a następnie przedstawiciele każdej ...