Dodaj publikację
Autor
Magdalena Buczel
Data publikacji
2018-06-14
Średnia ocena
0,00
Pobrań
57

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Konspekt lekcji utrwalającej wiadomości o związkach frazeologicznych.
 Pobierz (docx, 25,6 KB)

Podgląd treści

Konspekt lekcji języka polskiego

w klasie VI

Temat: Jak nie dać plamy i wyjść z twarzą po spotkaniu ze związkami frazeologicznymi.

Cele lekcji:

Uczeń po lekcji potrafi:

*Wyjaśnić znaczenie określonych związków wyrazowych i poprawnie zastosować je w tekście

*Wyszukiwać potrzebne mu zwroty w "Słowniku frazeologicznym"

*Barwnie, ciekawie i żywo wypowiadać się w mowie i piśmie

*Wykorzystać wiedzę w praktycznych ćwiczeniach związanych z frazeologia,

*Współpracować z innymi w zespole, efektywnie komunikować się i rozwiązywać problemy w sposób twórczy;

Cele lekcji w języku ucznia:

* Utrwalę pojęcie związku frazeologicznego,

*Wzbogacę słownictwo o nowe związki frazeologiczne,

*Będę potrafił wyjaśnić związki frazeologiczne i zastosować je w tekście;

Formy pracy: indywidualna, w parach

Środki dydaktyczne: słownik, ksero z ćwiczeniami, ilustracje związków frazeologicznych, prezentacja multimedialna;

Tok zajęć:

Wstęp:

*Rozdanie uczniom krzyżówki, której głównym hasłem jest słowo FRAZEOLOGIA.

*Uczniowie wyjaśniają hasło „frazeologia” korzystając ze słownika języka polskiego.

*Zapisanie tematu lekcji.

1

S

Y

Z

Y

F

O

W

A

2

I

K

A

R

O

W

E

3

P

I

E

T

A

4

P

U

S

Z

K

A

5

N

I

E

Z

G

O

D

Y

6

R

O

Z

P

A

C

Z

7

K

L

U

S

K

I

8

K

O

Ń

9

A

U

G

I

A

S

Z

A

10

A

R

I

A

D

N

Y

11

S

T

R

A

C

H

1. ….praca

2. ……. loty

3…… Achillesa

4. ….Pandory

5. jabłko …..

6. czarna …..

7. ciepłe ……

8. ……trojański

9. stajnia …..

10. nić ……

11. paniczny ……

CZĘŚĆ WŁAŚCIWA:

* Przypomnienie pojęcia związek frazeologiczny. W tym celu nauczyciel pokazuje zapisane związki wyrazowe. Uczniowie podkreślają na kartkach numery tych związków, które mają znaczenie przenośne i je objaśniają.

1. piętrowy dom 2. trafiła kosa na kamień 3. interesująca książka 4. czarna owca 5. biały kruk 6. nowoczesny samochód 7. zbijać bąki 8. siedzieć jak mysz pod miotłą;

*Sformułowanie pojęcia związek frazeologiczny oraz wprowadzenie podziału związków frazeologicznych.

ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY - utrwalone w użyciu połączenie dwóch lub więcej wyrazów, które nabierają znaczenia metaforycznego;

WYRAŻENIA ZWROTY FRAZY

połączenia wyrazowe połączenia wyrazowe wypowiedź, która ma

bez czasownika z czasownikiem formę zdania-sentencji,

maksymy, przysłowia

np. czarna owca np. zbijać bąki np. siedzieć jak mysz pod

miotłą

* Uczniowie na podstawie obrazków wskazują związki frazeologiczne, ich znaczenie oraz rodzaj.

* Uczniowie otrzymują tekst, w których mają wprowadzić związki frazeologiczne

Wczoraj nie przygotowałem się do lekcji matematyki i bardzo źle na tym wyszedłem, gdyż nauczyciel nieoczekiwanie zrobił sprawdzian. Od razu ogarnął mnie niepohamowany strach ...