Dodaj publikację
Autor
Magdalena Buczel
Data publikacji
2018-06-14
Średnia ocena
0,00
Pobrań
36

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz Konstytucji 3 Maja.
 Pobierz (doc, 71,0 KB)

Podgląd treści


SCENARIUSZ KONSTYTUCJI 3 MAJA
Serdecznie witam dyrekcję, nauczycieli i uczniów naszej szkoły. 3 maja bieżącego roku minie ….. lat od uchwalenia KONSTYTUCJI 3 MAJA. O godzinie 10.45 na salę sejmową wszedł sam król Stanisław August Poniatowski. Wówczas chyba nikt nie uwierzyłby, że przejdzie do historii jako ostatni władca Rzeczypospolitej.

Prowadzący: Powstań do Hymnu (wspólne odśpiewanie hymnu Jeszcze Polska...)
MUZYKA: skrzypce
Jeszcze Polska nie zginęła,
Póki my żyjemy,
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Już tam ojciec do swej Basi 
Mówi zapłakany –
"Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany."

Marsz, marsz, Dąbrowski...
Po hymnie

Recytator I
Cóż to za święto takie radosne, że miasto całe drży i faluje?
Czy wracającą lud wita wiosnę? Czy na cześć wiosny tak wiwatuje?
O, coś większego Polska dziś święci! To Konstytucja Trzeciego Maja!
Akt wielki, ważny, godny pamięci, co naród cały jednością spaja.
Recytator II
Szlachta, mieszczenie, lud uciskany, stają się równi w obliczu prawa.
- Wiwat Sejm, Naród i wszystkie stany! Takim okrzykiem brzmi wciąż Warszawa.
Bo oto dzisiaj równi z równymi, równość i jedność na polskiej ziemi.
Dłonie podają w braterskiej zgodzie, wiec ciesz się, Polsko! Ciesz się, narodzie!
Narrator II
Wróćmy jednak do genezy konstytucji. Polska w XVIII wieku pogrążyła się w chaosie wskutek samowoli magnatów i nieudolnych rządów dynastii saskiej. Coraz częściej mieszały się państwa ościenne w wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej. W II połowie XVIII wieku rozpoczęły się próby dźwignięcia Polski z zastoju i uczynienia z niej nowoczesnego państwa. Ta swoboda i samowola szlachecka doprowadziły do samoosłabienia i poddania się obcym wpływom, szczególnie rosyjskim. Dyplomaci rosyjscy i pruscy, wykorzystując obowiązujące prawo zrywania sejmów - liberum veto, hamowali wszelkie próby naprawy ustroju Rzeczypospolitej. Austria, Prusy i Rosja stały się gwarantami wolności szlacheckich, które rozbijały państwo polskie. Próba naprawy Rzeczypospolitej podjęta przez konfederatów barskich została udaremniona przez wojska rosyjskie i zdrajców. W 1772 roku nastąpił
I rozbiór Polski, który był wielkim wstrząsem dla narodu.
Recytator III
O moja Ojczyzno,
Płacze serce moje!
Austria, Rosja, Prusy
Zagrabiły ziemie Twoje.
Silną i potężną wszyscy Cię pamiętamy.
Co się teraz stało z Twoimi synami.
Kłócą się i o Ciebie wcale nie dbają.
Czy teraz w Tym nieszczęściu się opamiętają ...