Dodaj publikację
Autor
Magdalena Buczel
Data publikacji
2018-06-14
Średnia ocena
0,00
Pobrań
146

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Sprawdzian z czasownika i imiesłowów dla klasy VII.
 Pobierz (docx, 15,2 KB)

Podgląd treści

Imię i nazwisko …………………………………………………….…………………………………………………. kl. VII b

1. Uzupełnij:

a) Czasownik w liczbie mnogiej występuje w rodzaju …………………………………………………………….......................

b) Imiesłów przymiotnikowy dzielimy na ………………………………………. oraz …………………………………………………..

c) Czasowniki bezosobowe w czasie przeszłym zakończone są na ………………………………, ……………………………..

d) Imiesłów przymiotnikowy odmienia się przez ………………………………………………………………………………………..

e) Imiesłów przysłówkowy uprzedni ma końcówkę ……………………………………………………………………………………

f) Czasownik, od którego nie utworzymy strony biernej to ……………………………………………………………………….

g) Imiesłowy przysłówkowe współczesne tworzymy od czasowników …………………………………………………………

h) W trybie rozkazującym nie określamy …………………………………………………………………………………………………….

i) W czasie teraźniejszym czasownik występuje w aspekcie ………………………………………………………………………..

j) Przyrostek – wszy dodajemy po …………………………………., zaś -łszy po ……………………………………………………….

k) Imiesłowy przysłówkowe uprzednie wyrażają czynność odbywającą się …………………………………………. niż czynność, o której mówi pozostała część zdania.

2. Określ formę poniższych czasowników.

a) podjęli - ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b) czytaj - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) posprzątalibyśmy - ………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Poniższe czasowniki w formie osobowej zamień na bezokoliczniki.

a) znalazłam - ……………………………………………………

b) gryźliśmy - …………………………………………………….

c) wiedzie - ……………………………………………………….

d) ugrzęźliście - ………………………………………………..

5. Z podanych wypowiedzeń wypisz imiesłowy, następnie utwórz inne imiesłowowe formy tych wyrazów.

Przeczytawszy książkę, napisałem sprawdzian z lektury.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oglądając film, śmiał się do rozpuku.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Uzupełnij brakujące litery w podanych czasownikach.

nie przewidzia………szy,

przywie……...ć,

znale…….ć,

znalaz…….szy,

ucieszy……szy,

kupi…….szy.

7. Uzupełnij tabelę. Tam, gdzie nie można utworzyć formy imiesłowu, postaw kreskę.

BEZOKOLICZNIK

IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY CZYNNY

IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY BIERNY

IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY WSPÓŁCZESNY

IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI

FORMY ZAKOŃCZONE NA -N0 I -TO

czytać

zagrano

liczyć

malowano

odkurzać

sprzątano

8. Odmień przez osoby w trybie rozkazującym czasownik wieźć.

l.poj. l.mn.

……………………………………………………………... ……………………………………………………………….

……………………………………………………………... ……………………………………………………………….

……………………………………………………………... ……………………………………………………………….

9. Podaj wskazane formy poniższych wyrazów.

WYRAZ

FORMA

UTWORZONY FORMA WYRAZU

wiodę

bezokolicznik

usiąść

3. os. l.mn. trybu rozkazującego

włączyć

1 os. l.poj. trybu przypuszczającego

strzygę

bezosobowa forma czasu przeszłego