Dodaj publikację
Autor
Magdalena Linowska
Data publikacji
2018-06-29
Średnia ocena
0,00
Pobrań
39

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Stymulacja zmysłów. Zabawy z materiałami naturalnymi wyzwalające aktywność wychowanka.
 Pobierz (docx, 17,2 KB)

Podgląd treści

SCENARIUSZ ZESPOŁOWYCH ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH

TEMAT: Stymulacja zmysłów. Zabawy z materiałami naturalnymi wyzwalające aktywność wychowanka.

Data: …………

Czas trwania: 1h, 60 minut

Miejsce i godzina zajęć: sala 107, godz. 1000

Prowadzący zajęcia: Magdalena Linowska

Zespół nr 2

Prowadzący: mgr Magdalena Linowska

Cele ogólne:

Rozluźnianie napięcia mięśniowego;

Wyzwalanie aktywności dziecka;

Wspomaganie rozwoju spostrzegania,

Usprawnianie pracy rąk i dłoni;

Ćwiczenie sprawności w obrębie motoryki małej,

Poprawianie czucia powierzchniowego i głębokiego,

Stymulacja dotykowa, słuchowa, węchowa, smakowa,

Cele szczegółowe

Usprawnianie:

-motoryki małej poprzez manipulowanie w materiałach sypkich

- rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej podczas trzymania zabawek w kaszy i in.

-rozwijanie koncentracji uwagi – utrzymanie koncentracji uwagi w czasie dotykania poszczególnych materiałów naturalnych

-wyjmowania przedmiotów ukrytych w materiałach naturalnych

-badanie faktury - poznanie cech jakościowych składników podanych materiałów

-wąchanie poszczególnych składników

-odczuwanie temperatury podanych materiałów

-dotykanie poszczególnych składników

-smakowanie krochmalu (kiślu)

Metody: Stymulacja polisensoryczna, zabawy paluszkowe, masaż powierzchniowy dłoni,  praktyczne działanie, metoda F.Affolter, naśladownictwa, słowna

Środki dydaktyczne: olejek eteryczny, przedmioty o różnej fakturze, przedmioty do stymulacji polisensorycznej: piasek, woda, krochmal (kisiel), kasza, fasola, makaron, miska, butelki, pudełka, klocki, gazety, folia aluminiowa, futerko, łyżka, spryskiwacz do wody

Forma zajęć: indywidualna

Miejsce zajęć: sala nr 107

Czas trwania zajęć: 60 min

Przebieg zajęć

I. Zajęcia wstępne

Masaż dłoni:

-· palców- zabawy paluszkowe- „Sroczka”,

-·grzbietowej strony – głaskanie, rozcieranie, ponowne głaskanie

-·wewnętrznej części – głaskanie, rozcieranie, ugniatanie, oklepywanie

-·głęboki ucisk dłoni

-·posmarowanie dłoni eterycznym olejkiem

II. Zajęcia właściwe

Sygnał zapowiadający zajęcia manipulacyjne: zabawka – grzechotka

Wszelkie czynności wykonuję wspólnie z wychowankami wspomagając się elementami metody F.Affolter.

Podanie kolejno każdemu z wychowanków pudełek wypełnionych materiałami sypkimi. Zanurzanie dłoni w podanych pudełkach. Podjęcie próby wyszukania ukrytych w tych materiałach różnych przedmiotów samodzielnie bądź z pomocą nauczyciela. Wspomaganie komunikatami :”patrz”, „brawo”, „weź”. Zabawa z poszczególnymi materiałami: piasek, kasza, ryż, fasola, makaron, krochmal, woda

Przelewanie lub przesypywanie składników do różnych przedmiotów

Odnajdywanie wyjmowanie różnych przedmiotów ukrytych w piasku i innych materiałach. (dziecko zanurza ręce w ryżu, kaszy, piasku i wyjmuje ukryte tam przedmioty)

Zapoznanie się z fakturą materiału - piasek, woda, ryż, fasola, kasza, makaron, krochmal

Stymulacja polisensoryczna:

-badanie faktury-  poznanie cech jakościowych składników podanych materiałów

-wąchanie poszczególnych składników

-odczuwanie temperatury podanych materiałów

-dotykanie poszczególnych składników

-smakowanie krochmalu (kiślu)

Zabawa z poszczególnymi materiałami:

Przelewanie lub przesypywanie składników do różnych przedmiotów

Odnajdywanie wyjmowanie różnych przedmiotów ukrytych w piasku, kaszy, ryżu, fasoli i w wodzie. (dziecko zanurza ręce w ryżu, kaszy, piasku i wyjmuje ukryte tam przedmioty- klocki, zabawki)

Wychowanek samodzielnie (lub z pomocą nauczyciela) wyjmuje z miski z wodą zabawki. Wlewa ...