Dodaj publikację
Autor
Maciej Wierzchnicki
Data publikacji
2018-07-02
Średnia ocena
0,00
Pobrań
22

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Powstanie warszawskie.
 Pobierz (docx, 17,2 KB)

Podgląd treści

Powstanie warszawskie

Armia Krajowa początkowo zakładała zorganizowanie ogólnonarodowego powstania zbrojnego, które miało być wywołane w najbardziej sprzyjającym politycznie i militarnie momencie. Liczono na wykrwawienie się dwóch wrogów Polski (Niemiec i ZSRR) we wzajemnej walce. Kiedy sytuacja na froncie wschodnim przechyliła się na korzyść Armii Czerwonej, zrezygnowano z planu ogólnonarodowego powstania i opracowano jesienią 1943 r. plan „Burza”. Jego podstawą była instrukcja Naczelnego Wodza gen. Kazimierza Sosnkowskiego. Plan zakładał wywołanie szeregu powstań lokalnych w rejonach wycofywania się Niemców, aby opanować teren i występować w charakterze gospodarza wobec wkraczających wojsk radzieckich. Ponadto zakładał on współdziałanie z Armią Czerwoną w zwalczaniu Niemców. Na Wołyniu, Wileńszczyźnie, we Lwowie oddziały AK operowały z partyzantką radziecką. Jednak w momencie wkroczenia Rosjan na te tereny ujawniły się rozbieżności między dowództwem Rosjan a Armią Krajową. Żołnierzy AK, broniących się przed wstąpieniem do Ludowego Wojska Polskiego, aresztowano. Wiele oddziałów nie chciało się ujawnić i pozostało w ukryciu.

Do połowy lipca 1944 r. rząd emigracyjny nie brał pod uwagę możliwości wystąpienia zbrojnego w Warszawie. Świadczy o tym m.in. prośba o pośredniczenie w sprawie uznania Warszawy miastem otwartym – inaczej nieuzbrojonym, nie będącym terenem działań wojennych, z którą zwrócił się rząd Mikołajczyka w czerwcu 1944 r. do papieża i rządu Szwajcarii.

Przyczyny wybuchu powstania:

1. Zbliżanie się Armii Czerwonej w wyniku rozpoczętej na Białorusi ofensywy i przekroczenie przez nią Bugu 20 VII 1944 r.

2. Utworzenie 21 VII 1944 r. PKWN jako rządu polskich komunistów i wydanie przez niego Manifestu 22 VII 1944 r.

3. Władze emigracyjne i AK uznały za niebezpieczne dla polskiej racji stanu rozszerzenie wpływów PKWN na Warszawę.

4. Rząd emigracyjny postanowił rozszerzyć plan „Burza” na Warszawę i uderzyć na wycofujących się Niemców, aby wobec wkraczających Rosjan i PKWN wystąpić w roli gospodarza.

5. Dnia 31 VII 1944 r. rozeszła się wiadomość o wkroczeniu Armii Czerwonej do Warszawy.

Przebieg powstania

Niesprawdzone wiadomości o wkroczeniu Armii Czerwonej, które przekazał 31 VII 1944 r. płk. Chruściel ps. „Monter” przyśpieszyły decyzję o wybuchu powstania. Komendant Główny AK, gen. Tadeusz Komorowski „Bór”, uzyskawszy zgodę Delegata Rządu 31 VII 1944 r. o godz. 18 wydał rozkaz, wyznaczając termin wybuchu powstania w Warszawie na 1 VIII 1944 r. o godz. 17 (godzina „W”).

Etapy walki

Okres polskiego natarcia: Podokres od 1 VIII 1944 r. godz. 17:00 do świtu 2 VIII 1944 r. wywarł wpływ na cały przebieg powstania. Od 2 VIII do 4 VIII 1944 r. trwały działania zaczepne. Natarcie nie przyniosło spodziewanych ...