Dodaj publikację
Autor
Maciej Wierzchnicki
Data publikacji
2018-07-02
Średnia ocena
0,00
Pobrań
7

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Przemiany cywilizacyjno-kulturowe w II poł. XX wieku.
 Pobierz (docx, 17,6 KB)

Podgląd treści

Przemiany cywilizacyjno-kulturowe w II poł. XX wieku

W latach 40. XX w. przemiany w nauce i technice nabrały przyspieszenia. Proces ten, trwający do dziś, nazwano rewolucją naukowo-techniczną. Badania naukowe rozwinęły się na niespotykaną wcześniej skalę, a ich rezultaty błyskawicznie znajdują zastosowanie w życiu codziennym.

Osiągnięcia konstrukcyjne z dziedziny lotnictwa zastosowano po wojnie w lotnictwie cywilnym. Upowszechnił się wówczas transport lotniczy, do obsługi ruchu pasażerskiego weszły samoloty odrzutowe. W 1961 r. odbył się pierwszy lot kosmiczny (radziecki kosmonauta Jurij Gagarin okrążył Ziemię). W 1969 r. amerykański astronauta Neil Armstrong jako pierwszy człowiek w dziejach stanął na Księżycu.

W 1946 r. w USA skonstruowany został pierwszy komputer (zajmował powierzchnię 140 m2 i ważył około 30 ton). Prace nad miniaturyzacją urządzeń technicznych przy zachowaniu wszystkich ich poprzednich właściwości, pozwoliły na produkcję stosunkowo tanich i niedużych komputerów i urządzeń elektronicznych. W latach 80. zaczęły się rozpowszechniać komputery osobiste. Przełomowe znaczenie miało połączenie pojedynczych komputerów w sieć, co umożliwiło szybszą niż kiedykolwiek przedtem wymianę informacji.

Komputeryzacja i automatyzacja pozwalają na oszczędność energii i coraz doskonalszą organizację produkcji, dzięki czemu ceny wyrobów uległy obniżeniu. Zmalała rola tradycyjnych gałęzi gospodarki przemysłowej (górnictwa, hutnictwa, przemysłu metalurgicznego). Dawne ośrodki przemysłowe przestały istnieć lub całkowicie zmieniły charakter. Obecnie w życiu gospodarczym dominującą rolę pełni sektor usług i przetwarzania informacji. Wielkie przedsiębiorstwa przemysłu ciężkiego zastępowane są przez niewielkie, wyspecjalizowane firmy. Tę nową epokę w historii gospodarczej określa się jako erę postindustrialną.

Znaczące osiągnięcia dokonały się w genetyce. W 1953 r. odkryta została struktura DNA, dzięki czemu poznano sposób, w jaki informacja genetyczna, „zapisana” w komórce, zostaje przekazana następnym pokoleniom. Rozszyfrowanie sposobu tego zapisu otworzyło możliwość wprowadzania zmian w DNA (inżynieria genetyczna). W 1997 r. udało się sklonować owcę, tj. z pobranej od niej komórki wyhodowano identyczny (pod względem genetycznym) organizm. Poznanie ludzkiego genomu, czyli „mapy” całego materiału genetycznego człowieka, daje szansę na zrozumienie przyczyn wielu chorób genetycznych, a także ustalenie sposobu ich leczenia. Jednak często wskazuje się też, że ogromne możliwości nauki mogą być wykorzystane ze szkodą dla człowieka.

Nieprzerwany wzrost gospodarczy stwarzał zapotrzebowanie na nowych pracowników, w wyniku czego nastąpił napływ ludności wiejskiej do miast. Drugim źródłem uzupełnienia brakujących rąk do pracy była imigracja - do krajów rozwiniętych napływały miliony cudzoziemców, znajdujących zatrudnienie na niewymagających kwalifikacji stanowiskach. Modernizacja gospodarki wymagała podnoszenia kwalifikacji pracowników. Konsekwencją była rozbudowa systemu oświatowego w krajach zachodnich. Z kolei postęp technologiczny i podnoszenie kwalifikacji pracowników prowadziły do wzrostu wydajności pracy, co pozwoliło stopniowo ograniczać czas zatrudnienia (wprowadzenie ...