Dodaj publikację
Autor
Paulina Kruczek
Data publikacji
2018-07-08
Średnia ocena
0,00
Pobrań
156

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego - matematyka - szkoła podstawowa.
 Pobierz (docx, 90,3 KB)

Podgląd treści

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI PLANU

ROZWOJU

ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ

O STOPIEŃ ZAWODOWY

NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko

nauczyciela odbywającego staż:

mgr

Nazwa szkoły:

Czas trwania stażu:

01.09.2015r. – 31.05.2018r.

czerwiec 2018 r.

CELE STAŻU:

poszerzenie zakresu wiedzy

doskonalenie własnych umiejętności zawodowych, służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły

wzbogacenie i urozmaicenie własnego warsztatu pracy

uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

ZADANIA ORGANIZACYJNE:

L.P.

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN

UWAGI

1.

Poznanie procedury awansu zawodowego

nauczycieli.

analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli;

złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;

opracowanie planu rozwoju zawodowego;

śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego;

wrzesień 2015r.

cały okres stażu

wniosek o rozpoczęcie stażu;

PRZ

2.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju

zawodowego.

gromadzenie materiałów i dokumentów;

cały okres stażu

potwierdzenia,

zaświadczenia,

opracowane materiały

3.

Przygotowanie

projektu

sprawozdania.

autorefleksja, analiza, opis realizacji planu rozwoju

zawodowego;

maj 2018r.

sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

4.

Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

prawidłowe wypełnienie wniosku;

czerwiec 2018r.

wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego

Zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

§8 ust. 2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

LP

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN

DOWODY REALIZACJI WSKAZÓWKI, UWAGI

1.

Poszerzenie swojej wiedzy i umiejętności.

Uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego: kursach, konferencjach WDN, warsztatach szkoleniowych, e-konferencjach, spotkaniach zespołu przedmiotowego oraz zespołu nauczycieli klas IV-VI, konferencjach odpowiadających potrzebom nauczyciela i szkoły;

Brałam udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej;

Aktywnie pracowałam w zespole samokształceniowym (utworzyłam biblioteczkę matematyczną);

Samodzielne studiowałam literaturę oraz aktualizowałam wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki;

cały okres stażu

potwierdzenia;

podwyższenie jakości własnej pracy, a w konsekwencji wzrost jakości pracy szkoły

2.

Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

Brałam udział w szkoleniach dotyczących wprowadzenia nowych metod pracy nauczyciela matematyki:

7.10.2015 Więcej kreatywnego myślenia! Obiecujące efekty rocznej pracy z Matematyką z pomysłem- e-konferencja WSiP

18.02.2016 „Liczy się matematyka – dobre rozwiązanie w każdej sytuacji” – e-konferencja WSiP

31.03.2016 Jak się uczyć, żeby się nauczyć? Różne style zdobywania wiedzy i zapamiętywania - e-konferencja WSiP

22.11.2016 „Warsztat pracy trenera. Skuteczne nauczanie” – szkolenie internetowe, Certyfikat AkademiaWebinaru

31.05.2017 „Od małego do dużego. Jak uczyć matematyki od klasy 4 do 8?” – szkolenie Nowa ...