Dodaj publikację
Autor
Paulina Kruczek
Data publikacji
2018-07-08
Średnia ocena
0,00
Pobrań
80

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Temat lekcji w kl. V: Reguły zaokrąglania.
 Pobierz (doc, 160,5 KB)

Podgląd treści


KONSPEKT LEKCJI Z MATEMATYKI

KLASA 5

Temat: Reguły zaokrąglania

Cele ogólne lekcji:
• Kształtowanie umiejętności zaokrąglania liczb
• Kształcenie umiejętności logicznego wnioskowania

Oczekiwane osiągnięcia ucznia:
Po zakończeniu lekcji uczeń zaokrągla liczby zgodnie z poznaną regułą.

Środki dydaktyczne:
• Podręcznik i zeszyt ćwiczeń
• Kalkulator
• Karty pracy

Metody:
• praca z całą klasą
• „domino matematyczne”

Tok lekcji

1. Czynności porządkowo-organizacyjne
2. Podanie tematu lekcji
3. Przedstawienie głównych celów lekcji
4. Ćwiczenie wprowadzające
5. Część główna lekcji

ĆWICZENIE 1
Zmierz centymetrem i linijką długość i szerokość pulpitu ławki.

np. przyrząd mierzenia
linijka centymetr
długość ławki 142,2 cm 142cm
szerokość ławki 64,4 cm 64 cm

Liczby otrzymane w wyniku pomiaru różnych wielkości np. długości, pola, objętości, masy, czasu są wartościami przybliżonymi. Wartość przybliżenia można podawać z nadmiarem i niedomiarem.

PRZYKŁAD 1
Przybliżenie liczby:
1040 ≈1000 przybliżenie z niedomiarem (zaokrąglenie w dół)
1,9374 ≈2 przybliżenie z nadmiarem (zaokrąglenie w górę)

PREZENTACJA TEMATU i podanie notatki do zeszytu
Reguły zaokrąglania liczb
• Liczby całkowite:
- Gdy zaokrąglamy do dziesiątek, o wyniku zaokrąglenia decyduje cyfra jedności.
Jeśli cyfra jedności jest równa 5 lub większa od 5 to zaokrąglamy w górę.
Jeśli cyfra jedności jest mniejsza od 5, to zaokrąglamy w dół.
Np. 1523 ≈ 1520 (zaokrąglamy w dół)
2168 ≈ 2170 (zaokrąglamy w górę)
- Gdy zaokrąglamy do setek, o wyniku zaokrąglenia decyduje cyfra dziesiątek.
Np. 4523 ≈ 4500 (zaokrąglamy w dół)
4582 ≈ 4600 (zaokrąglamy w górę)
- Gdy zaokrąglamy do tysięcy – decyduje cyfra setek, itd.
Np. 3095 ≈ 3000 (zaokrąglamy w dół)
3505 ≈ 4000 (zaokrąglamy w górę)

Jeżeli cyfra po prawej stronie jest mniejsza od 5, to zaokrąglamy w dół.
Wtedy cyfry wyższych rzędów poprzedzające cyfrę, która decyduje o wyniku zaokrąglenia zostają bez zmian, a cyfrę decydującą oraz pozostałe cyfry występujące z prawej strony uzupełniamy zerami.

Jeżeli cyfra po prawej stronie jest równa 5 lub większa od 5, to zaokrąglamy w górę.
Wtedy cyfry wyższych rzędów pozostają bez zmian, cyfrę poprzedzającą cyfrę, która decyduje o wyniku zaokrąglenia zwiększamy o 1, a cyfrę decydującą oraz pozostałe cyfry występujące z prawej strony uzupełniamy zerami.

• Ułamki dziesiętne:
- Gdy zaokrąglamy do części dziesiątych (pierwszego miejsca po przecinku), o wyniku zaokrąglenia decyduje cyfra części setnych.
Np. 1, 5499 ≈ 1,5 (zaokrąglamy w dół)
1,5737 ≈ 1,6 (zaokrąglamy w dół)
- Gdy zaokrąglamy do części setnych (drugiego miejsca po przecinku), o wyniku zaokrąglenia decyduje cyfra części tysięcznych.
Np. 2,37376 ≈ 2,37 (zaokrąglamy w dół)
2,37576 ≈ 2,38 (zaokrąglamy w górę), itd.

Jeżeli chcemy zaokrąglić liczbę dziesiętną do określonego miejsca ...