Dodaj publikację
Autor
Katarzyna Raj
Data publikacji
2018-07-11
Średnia ocena
0,00
Pobrań
29

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Konspekt lekcji z chemii o witaminie C i jej właściwościach, do wykorzystania na zajęciach kółka chemicznego w szkole podstawowej.
 Pobierz (pdf, 70,2 KB)

Podgląd treści

Konspekt lekcji w szkole podstawowej – na zajęciach kółka chemicznego
Temat: Witamina C.
Ce le lekcji
Cel ogólny:
- poznanie substancji chemicznej - witaminy C.
Uczeń pozna:
- synonimy witaminy C - kwas askorbinowy, acidum ascorbicum, wzór sumaryczny C6H8O6,
- właściwości fizykochemiczne witaminy C poprzez różne eksperymenty chemiczne;
- najlepsze źródła witaminy C;
-fizjologiczne działanie witaminy C;
-zastosowanie jako przeciwutleniacz (w żywności, w kosmetykach i w lecznictwie).
Uczeń potrafi:
- podać wzór sumaryczny związku na podstawie modelu cząsteczki witaminy C;
- określić barwę, stan skupienia, rozpuszczalność w wodzie, wrażliwość na światło i tlen oraz
właściwości redukujące i kwasowe witaminy C;
- przedstawić informacje na temat działania witaminy C na organizm człowieka i ważny skutek jej
niedoboru – szkorbut;
-przeprowadzić doświadczenie chemiczne w celu zbadania właściwości redukujących kwasu
askorbinowego i posługiwać się szkłem laboratoryjnym.
Uczeń rozumie:
- właściwości witaminy C.
Metody pracy:
- słowne, aktywizujące, oglądowe, praktyczne ćwiczenia uczniowskie.
Środki dydaktyczne:
- prezentacja multimedialna, naczynia laboratoryjne (zlewki, bagietki, moździerze z pistlem,
łyżeczki, probówki, cylindry miarowe), witamina C w tabletkach, woda destylowana, odczynniki
chemiczne, wysuszone rośliny bogate w witaminę C – malina, jagoda, poziomka.
Przebieg lekcji
1. Część wprowadzająca:
- powitanie i sprawdzenie obecności;
- przedstawienie tematu i celu zajęć;
- przydzielenie uczniom stanowisk do wykonywania eksperymentów;

2. Część właściwa
- Wyświetlanie podczas lekcji prezentacji multimedialnej, która obrazowo pokazuje omawiane
zagadnienia;
- Przedstawienie witaminy C – kwasu askorbinowego. Uczniowie wyprowadzają wzór
sumaryczny na podstawie modelu cząsteczki witaminy C; podanego na prezentacji. Zapoznają się z
jej wyglądem poprzez prezentację multimedialną oraz wizualnie. W moździerzu rozdrabniają
tabletkę witaminy C. Oglądają tez witaminę C w proszku.
- Zapoznanie się z występowaniem witaminy C w owocach i warzywach. Uczniowie odczytują z
prezentacji na podstawie podanej zawartości, że owoc dzikiej róży ma największą ilość witaminy C
wśród podanych przykładów. Oglądają też wysuszone rośliny bogate w witaminę C – jagodę,
malinę, poziomkę.
- Podanie krótkich informacji o fizjologicznym działaniu witaminy C. Uczniowie mają
możliwość zobaczyć na obrazku wygląd osoby chorej na szkorbut w wyniku niedoboru witaminy C
i podać objawy tej choroby (min. wypadanie zębów, krwawienie dziąseł).
- Przedstawienie właściwości chemicznych witaminy C (p/utleniacz, silny reduktor) i jej
zastosowania jako dodatek do żywności (E300), składnik kosmetyków, w lekach.
Badanie właściwości redukujących kwasu askorbinowego poprzez wykonywanie
-
doświadczeń chemicznych. Przypomnienie uczniom zasad bezpiecznej pracy w laboratorium. Na
prezentacji są podane czynności do każdego doświadczenia. Podczas ich wykonywania uczniowie
mają możliwość zobaczyć barwy roztworów różnych związków chemicznych, wytrącanie osadów i
ich barwy, zmianę zabarwienia skrobi po dodaniu jodyny. Po każdym doświadczeniu uczniowie
pokazują efekt doświadczenia (zmianę barwy roztworu, osad). Nauczyciel wyjaśnia przebieg
doświadczenia, a na ...