Dodaj publikację
Autor
Magdalena Bilińska
Data publikacji
2018-09-07
Średnia ocena
5,00
Pobrań
117

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Test sprawdza wiedzę i umiejętności ucznia z zakresu poprawnego stosowania części mowy (z wyjątkiem czasownika) - ich rozpoznawanie, tworzenie, określanie kategorii gramatycznych i odmianę.
 Pobierz (doc, 46,5 KB)

Podgląd treści


imię i nazwisko……………………………………………………………………, klasa………
1. Podane przykłady przepisz do odpowiedniej kolumny w tabeli (5x2p.)
no, w, hej, mnie, na, -ż, od, ach, i, nie, lecz,
hop, z, naszego, lub, jaka, więc, hola, gdzie, niech
|przyimek |spójnik |wykrzyknik |zaimek |partykuła |
| | | | | |
| | | | | |

2. Z podanych wyrazów wybierz 4 i utwórz z nimi wyrażenia przyimkowe — przyimki wymyśl sam(a). Zapisz utworzone wyrażenia (2p.)
góra, polski, daleko, czas, kształt, koledzy, my, dzisiaj, twardo, rzeka, szósta
…………………………………………………………………………………………………………
3. Dopisz brakujące stopnie przymiotników i przysłówków. Jeśli nie można, postaw kreskę. (6p.)
|stopień równy |stopień wyższy |stopień najwyższy |
|tanio | | |
| |gorzej | |
|szklana | | |
| | |najczyściej |
| |wytrwalszy | |
|słony | | |

4. Zaznacz szereg, w którym występują tylko przysłówki (1p.)
a) daleko, czasami, wczoraj, drewniany b) nisko, najładniejsza, w stronę, nocą
c) po ciemku, mocno, bardzo, gorzej d) młodszy, zrobiwszy, łagodnie, ciasno
5. W tekście podkreślono przymiotniki. Wykonaj poniższe polecenia.
W korczyńskim dworze na rozległym trawniku dziedzińca rosły wysokie i grube jawory otoczone niższą od nich gęstwiną koralowych bzów (…) i krzaczastych róż. Dokoła starych, kiedyś kosztownych sztachet topole, kasztany i lipy ścianą gęstej zieloności zakrywały drewniane gospodarskie budynki. Nie był to dwór wielkopański, ale jeden z tych starych, szlacheckich dworów, w których niegdyś mieściły się znaczne dostatki i wrzało życie ludne, szerokie, wesołe.
A: Wypisz dwa przymiotniki, które się nie stopniują (1p.)……………………………………………………
B: Wypisz dwa przymiotniki w rodzaju niemęskoosobowym (1p.) ……………………………………………
C: Określ przypadek i liczbę (3p.): korczyńskim ……………; wysokie ……………; gęstej ……………
6. Zapisz poprawnie utworzone przymiotniki złożone (3p.)
- baza znajdująca się w południowej Ameryce ………………………………………………………
- sukienka niebieska o jasnym odcieniu ……………………………………………………………
- słownik języków angielskiego i chińskiego ………………………………………………………
7. Zapisz słowami i w odpowiedniej formie liczebniki podane w nawiasie (5p.)
a) (2 ) ……………………………… panów czekało na autobus.
b) (5) ………………………………… rodziców rozmawiało o szkolnej wycieczce.
c) Wrócił z targu z (4) ………………………… cieląt .
d) (5) ………………… chłopców rozmawiało o (4) …………… nowych modelach samochodów.
e) Za (11/2) …………………………………… godziny rozpocznie się egzamin.
f) Filharmonia zakupiła (6) …………………………………… skrzypiec.
g) Mam w dzienniku (12) ………………………………… numer.
h) Pod koniec (20) ………………………………… wieku liczba mieszkańców Ziemi doszła do (6) ……………………… miliardów.
8. Podkreśl zaimki (3p.)
a) O mnie się nie martw; d) Ich dzieci są w przedszkolu bardzo grzeczne;
b) Dziś lub jutro dokupię tyle talerzy, ile potrzeba; e) Ojej, jaki piękny ten obraz;
c) Tu nikt go nie znajdzie; f) Gdzie chcesz spędzić nasze wspólne wakacje?
9. Wstaw podane zaimki w odpowiedniej formie (3p.)
a) Pożyczę (ty)…………… (ta) ………… płytę.
b) To moje koleżanki. Zaproszę ……… na urodziny.
c) (on)………… się nigdy nic nie podoba.
d) (ja)……… się podoba twój makijaż.
e) Tam bawi ...