Dodaj publikację
Autor
Jadwiga Gębska
Data publikacji
2018-10-09
Średnia ocena
0,00
Pobrań
29

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz lekcji dla klasy II liceum ogólnokształcącego realizującej program w zakresie rozszerzonym na bazie podręcznika wydawnictwa Nowa Era. Lekcja realizowana metodą projektu.
 Pobierz (doc, 71,0 KB)

Podgląd treści

Scenariusz zajęć z geografii w szkole ponadgimnazjalnej.

Temat projektu: Atrakcyjność turystyczna wybranych regionów świata.

Cel główny:
▪ wykazanie atrakcyjności turystycznej różnych regionów Europy i świata

Cele szczegółowe:

Uczeń potrafi wyjaśnić, na czym polega atrakcyjność turystyczna obszaru

▪ Uczeń potrafi wymienić walory turystyczne wybranych miejsc Europy i świata

Uczeń poszukuje, gromadzi i selekcjonuje informacje dotyczące atrakcyjnych turystycznie miejsc świata

Uczeń przetwarza informacje wykonując wykresy na podstawie danych liczbowych

▪ Uczeń odczytuje treści map i określa położenie obiektów na mapie
▪ Uczeń prezentuje wyniki swojej pracy
Forma pracy:
▪ Grupowa
Metoda:
▪ Projekt edukacyjny

Etapy pracy:

1. Zaplanowanie projektu
• Nauczyciel określa obszar tematyczny do realizacji, wyjaśnia uczniom metody pracy.
2. Dobór uczniów do zespołów, przydział tematów ( można to zrobić drogą losowania lub dowolnego wyboru przez członków zespołu)
Podział na grupy:
I. Basen Morza Śródziemnego.
II. Kraje Azji Południowo- Wschodniej.
III. Kraje alpejskie
IV. Bliski Wschód.
V. Ameryka Północna
VI. Ameryka Południowa
( można wybrać inne obszary, zależnie od liczby uczniów w klasie, ich zainteresowań)

▪ Najlepiej jest, gdy zespoły składają się z uczniów o różnym poziomie osiągnięć szkolnych. Optymalny jest zespół czteroosobowy.
3. Można spisać kontrakt
Stanowi on zobowiązanie obu stron, czyli grupy uczniów do wykonania projektu w określonym terminie, a nauczyciela do konsultacji i oceny zgodnie z zawartymi w kontrakcie kryteriami oceny. Kontrakt powinien zawierać wszystkie informacje niezbędne do wykonania pracy przez uczniów, a w szczególności:
❑ Temat projektu, jego cele
❑ Forma projektu (sposób rozwiązania problemu)
❑ Zadania dla poszczególnych członków zespołu dla osiągnięcia celów
❑ Źródła informacji z których uczniowie mogą korzystać ( Podręcznik dla LO i technikum, biura turystyczne, przewodniki turystyczne, roczniki statystyczne, świat w liczbach, literatura popularnonaukowa, Internet
❑ Terminy konsultacji z nauczycielem
❑ Zawartość raportu, sprawozdania
❑ Termin, czas i możliwe sposoby prezentacji
❑ Kryteria oceny
4. Praca uczniów (zespołów nad projektem) – realizacja
Czas na przygotowanie około 2 tygodni.
Zadania, które trzeba wykonać, aby zrealizować cele projektu:
▪ Wyjaśnić pojęcie regionu turystycznego i walorów turystycznych.
▪ Wybrać przykłady atrakcji turystycznych na obszarze który grupa otrzymała
▪ Przygotować mapę(y) i na niej zaznaczyć region, wybrane atrakcje
▪ Zgromadzić materiał na temat wybranych, najciekawszych miejsc, obiektów, dokonać jego analizy i sporządzić krótki opis
▪ Przeanalizować ruch turystyczny np. bilans wpływów i wydatków związanych z turystyką zagraniczną, kierunki przyjazdów do tego obszaru (państwa) – sporządzić tabele, diagramy, mapy, wyciągnąć wnioski.
▪ Opracować folder, prezentację multimedialną, nagranie video, plakat ( do wyboru przez grupę)
▪ Zaprezentować końcowy efekt pracy nad projektem na forum klasy.
▪ Przygotować materiały teoretyczne do wymiany z innymi grupami

5. Prezentacja projektów na forum klasy i ich ocenianie.

- Ocenie podlega praca całego ...