Dodaj publikację
Autor
Grażyna Jopek
Data publikacji
2018-10-10
Średnia ocena
1,00
Pobrań
35

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

WebQuest to działalność badawcza, w której większość lub wszystkie informacje wykorzystane przez ucznia pochodzą z Internetu. WebQuest jest tak zaprojektowany, aby motywować badacza do twórczego wykorzystania informacji, a nie tylko wyszukania ich w Sieci, oraz aby wspomagać jego myślenie na poziomie analizy, syntezy i ewaluacji. Bernie Dodge, San Diego University ,1995
 Pobierz (pdf, 31,3 KB)

Podgląd treści

1. Wprowadzenie
2. Zadanie
3. Proces
4. Źródła
5. Ewaluacja
6. Konkluzja

SPIS TREŚCI

WOLONTARIAT

To dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub
całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-
koleżeńsko-przyjacielskie.
Wolontariat to nie tylko satysfakcja z pomagania innym. To także
niezwykłe przygody, nowe znajomości i przyjaźnie, a także cenne
doświadczenie.
Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia
społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

ZADANIE

Waszym zadaniem będzie nakręcenie krótkiego filmiku zachęcającego
do podjęcia pracy w wolontariacie oraz przygotowanie ulotki
promującej Szkolny Klub Wolontariatu.
Przykłady filmików reklamujących wolontariat dostępne są w
Internecie:
https://www.youtube.com/watch?v=Js5CnM8roqk
https://www.youtube.com/watch?v=EDdYZGWENwQ
https://www.youtube.com/watch?v=2TPJlOmsROY

Przykłady jak zaprezentować wolontariat można znaleźć na stronie
internetowe:
http://www.natak.pl/wspolpraca/wolontariat.html?
gclid=CjwKEAiAmo_CBRC9qbGQssjqi28SJABYTgZxjgb_oC58kj5yV9sr7-
j_jnSCH4_MUIQ-jVj6Fl0wExoCIovw_wcB

PROCES

Zadanie będziecie realizować w dwóch grupach:

Grupa I

Zadaniem grupy jest wykonanie ulotki promującej Szkolne Koło
Wolontariatu. Projektując ulotkę umieśćcie na niej:

• Logo SKW oraz główne hasło;
• Wypiszcie cykliczne akcje, które się odbywają, w których

można wziąć udział w ramach SKW;

• Wymieńcie z jakimi instytucjami na terenie miasta można
nawiązać współpracę w celu udzielania im swojej pomocy;

• Wypiszcie pozytywne i negatywne strony wolontariatu.

Grupa II
Zadaniem grupy jest nakręcenie krótkiego, kilkuminutowego filmiku
reklamowego. Filmik można kręcić aparatem lub telefonem
komórkowym. Wykorzystajcie następujące informacje:

• Przedstawcie się, zaprezentujcie swoje zainteresowania;
• Opowiedzcie o swoich działaniach, zaprezentujcie akcje, w

których braliście udział (można wykorzystać zdjęcia);
• Wymyślcie i zaprezentujcie na filmie hasło promujące

wolontariat;

• Podajcie pozytywne strony wolontariatu.

ŹRÓDŁA

Aby wasze prace były ciekawe i zawierały wyczerpujące informacje
możecie korzystać z informacji pozyskiwanych z różnorodnych
źródeł. Można wykorzystać zdjęcia dokumentujące różne akcje SKW
znajdujące się w bibliotece szkolnej lub na stronie internetowej
szkoły. Warto również skorzystać z podanych poniżej stron
internetowych:

• http://www.wolontariat.gopskowala.pl/index.php/ulotka-

• http://www.wolontariat.gopskowala.pl/index.php/poradnik-dla-

wolontariat

wolontariuszy

• http://www.slaskie-wolontariat.org.
• dla-wolontariuszy/co-daje-wolontariat/
• http://www.mammarzenie.org/wolontariat/
• http://wolontariat.org.pl/wolontariusze/
• kim-jest-wolontariusz/
• http://polichrom.pl/page/swiat-gry

EWALUACJA (kryteria oceny)

Za wykonaną pracę otrzymacie punkty z zachowania (5–10), pod uwagę
będą brane następujące elementy:

1. Współpraca w grupie:

1 p. – brak lub niewielka współpraca pomiędzy członkami grupy
2 p. – dobra organizacja i współpraca, wszyscy członkowie grupy
zaangażowani w realizację zadania

2. Walory merytoryczne:

1 p. – słabo opracowany temat, brak własnych rozwiązań
2 p. – brak błędów merytorycznych, logiczne wykorzystanie
materiałów, zastosowanie własnych rozwiązań

Podczas oceny ...