Dodaj publikację
Autor
Violetta Obłonczek
Data publikacji
2018-11-02
Średnia ocena
0,00
Pobrań
27

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz lekcji oparty jest na pokazach doświadczalnych, prezentacji multimedialnej oraz wykorzystaniu IT, może być wykorzystany również do lekcji fizyki w klasie 8-ej o tym samym temacie.
 Pobierz (doc, 68,5 KB)

Podgląd treści


KONSPEKT LEKCJI Z FIZYKI

Temat lekcji: Przejście światła białego przez pryzmat. Barwy.
Klasa: 3 gimnazjum
Nauczyciel: mgr Violetta Obłonczek
Data realizacji: 4 stycznia 2017

Cele poznawcze:

Zapoznanie uczniów ze zjawiskiem rozszczepienia światła białego w pryzmacie.

1. Zapoznanie uczniów z pojęciem światła monochromatycznego.
2. Zapoznanie uczniów z pojęciem widma ciągłego światła białego.
3. Zapoznanie uczniów z pojęciem filtra optycznego i zasadą jego działania.
4. Zapoznanie uczniów ze zjawiskiem widzenia barw.
5. Uświadomienie uczniom, iż światło białe jest mieszaniną barw.
6. Rozpoznawanie przez uczniów zjawiska rozszczepienia światła w przyrodzie.
7. Zapoznanie uczniów ze starą technologią audiowizualną.

Cele kształcące:

1. Kształcenie umiejętności obserwacji i opisu zjawiska fizycznego.
2. Kształcenie umiejętności wykonywania rysunków schematycznych ilustrujących przebieg doświadczenia.
3. Kształcenie umiejętności posługiwania się wiedzą zdobytą na lekcjach poprzednich
4. Kształcenie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji.

Cele wychowawcze:

1. Budzenie szacunku do przyrody i podziwu dla jej piękna.
2. Wychowanie do kulturalnej dyskusji.
3. Rozwijanie zainteresowania otaczającym światem i motywacji do zdobywania wiedzy.

Środki dydaktyczne:

1. Komputer, kamera internetowa, rzutnik
2. E-podręcznik, płyta CD-ROM
3. Zestaw do demonstracji doświadczeń z optyki: laser, pryzmat
4. Rzutnik do przeźroczy starego typu
5. Latarki LED, filtry optyczne, statywy
6. Okulary dyfrakcyjne, źródła światła
7. Krążki Newtona
8. Karty pracy ucznia

Metody nauczania:

1. Pokaz doświadczalny
2. Pokaz wprost
3. Interaktywne zadania
4. Filmy
5. Symulacja zjawiska
6. Pogadanka

Formy pracy uczniów:

1. Obserwacja zjawiska
2. Opis zjawiska
3. Praca z programem multimedialnym
4. Udział w dyskusji
5. Oglądanie filmu, słuchanie
6. Wypełnianie kart pracy
7. Zabawa

Przebieg lekcji:

1. Czynności organizacyjne: powitanie, sprawdzenie obecności.
2. Sprawdzenie przygotowania uczniów do lekcji – przypomnienie podstawowych wiadomości o zjawisku związanym z przejściem światła z jednego ośrodka do drugiego (zjawisko załamania światła).
3. Podanie tematu lekcji i celu głównego.
4. Wprowadzenie do tematu:
• Nawiązanie do zjawiska załamania
• Obserwacja zjawiska przejścia światła monochromatycznego przez pryzmat i wnioski z obserwacji
5. Rozwinięcie tematu:
• Obserwacja zjawiska przejścia światła białego przez pryzmat wykonanego doświadczalnie przez nauczyciela w projekcji z zastosowaniem rzutnika do przeźroczy starego typu, opis zjawiska przez uczniów, wprowadzenie pojęcia widma światła białego,
• Rozdanie uczniom kart pracy i polecenie wykonania zadania namalowania widma,
• Wyodrębnienie zjawiska rozszczepienia światła białego w przyrodzie, obserwacja tęczy w prezentacji multimedialnej,
• Obserwacja zjawiska składania barw w doświadczeniu wykonanym przez nauczyciela w projekcji z zastosowaniem kamery internetowej, opis zjawiska przez uczniów,
• Rozdanie uczniom krążków Newtona, zabawa w składanie barw,
• Rozdanie uczniom kart pracy i polecenie wykonania zadania namalowania barw podstawowych i pochodnych,
• Omówienie zagadnienia ...