Dodaj publikację
Autor
Ewa Chromik
Data publikacji
2018-11-03
Średnia ocena
0,00
Pobrań
47

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Dla młodego człowieka znajdującego się na III etapie edukacyjnym najistotniejsze są m.in.: poczucie indywidualności, pragnienie doświadczania własnej podmiotowości i autonomii, twórczego realizowania siebie i zaistnienia wśród innych. Potrzeby te nieustanie wzrastają i są bardzo często w różny sposób manifestowane. Zatem w pracy z uczniem, szczególnie na zajęciach języka polskiego, podczas których wielokrotnie, przy okazji kontaktu z różnymi tekstami kultury, zachodzi okazja do głębszej refleksji i szerszego spojrzenia na kwestie oscylujące wokół zagadnień czysto ludzkich, a także wypowiadania się na temat zagadnień abstrakcyjnych, dotyczących emocji, wartościowania, porządkowania poszczególnych problemów związanych z okresem dorastania. Wiadomo nie od dziś, że właśnie sztuka – jej kontemplacja, ale przede wszystkim próba zmagania się z dziełem, tworzenie własnego śladu w przestrzeni kulturalnej, pozwala młodemu człowiekowi na zrozumienie i nazywanie tego, co przeżywa. Biorąc pod uwagę również to, że ważnym (jeśli nie najważniejszym) narzędziem komunikowania się ze światem jest dla nastolatków Internet, należy próbować rozwijać ich pasje i talenty, ukierunkowując ich wirtualne poszukiwania w odpowiedni sposób. Z tego też powodu wydaje się uzasadnione rozwijanie kompetencji analityczno-interpretacyjnych w połączeniu z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ponadto, jako że powyższe zagadnienia dotyczą problematyki komunikowania (komu? czego?, w jakim celu?, w jaki sposób? w odniesieniu do czego?), dobrym uzupełnieniem na w ten sposób zaprojektowanych zajęciach będzie wykorzystanie metod i narzędzi coachingowych.
 Pobierz (docx, 28,0 KB)

Podgląd treści

PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

Z JĘZYKA POLSKIEGO

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. A. MickiewiczaGimnazjum nr 141-700 Ruda Śląskaul. A. Mickiewicza 15tel. 32 248 16 01

Nazwa (temat) innowacji

Triada kreatywnego gimnazjalisty,

czyli sztuka, coaching i TIK na lekcjach języka polskiego

Rodzaj innowacji

Innowacja będzie wprowadzała nowe rozwiązania w zakresie metodyki i organizacji zajęć.

Autor innowacji

dr Ewa Chromik

Miejsce wdrożenia innowacji

Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej

Czas realizacji

Data rozpoczęcia innowacji: 01.09.2016r.

Data zakończenia innowacji: 30.06.2019r.

Czas trwania innowacji: 3 lata

Diagnoza wstępna

Dla młodego człowieka znajdującego się na III etapie edukacyjnym najistotniejsze są m.in.: poczucie indywidualności, pragnienie doświadczania własnej podmiotowości i autonomii, twórczego realizowania siebie i zaistnienia wśród innych. Potrzeby te nieustanie wzrastają i są bardzo często w różny sposób manifestowane. Zatem w pracy z uczniem, szczególnie na zajęciach języka polskiego, podczas których wielokrotnie, przy okazji kontaktu z różnymi tekstami kultury, zachodzi okazja do głębszej refleksji i szerszego spojrzenia na kwestie oscylujące wokół zagadnień czysto ludzkich, a także wypowiadania się na temat zagadnień abstrakcyjnych, dotyczących emocji, wartościowania, porządkowania poszczególnych problemów związanych z okresem dorastania. Wiadomo nie od dziś, że właśnie sztuka – jej kontemplacja, ale przede wszystkim próba zmagania się z dziełem, tworzenie własnego śladu w przestrzeni kulturalnej, pozwala młodemu człowiekowi na zrozumienie i nazywanie tego, co przeżywa. Biorąc pod uwagę również to, że ważnym (jeśli nie najważniejszym) narzędziem komunikowania się ze światem jest dla nastolatków Internet, należy próbować rozwijać ich pasje i talenty, ukierunkowując ich wirtualne poszukiwania w odpowiedni sposób. Z tego też powodu wydaje się uzasadnione rozwijanie kompetencji analityczno-interpretacyjnych w połączeniu z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ponadto, jako że powyższe zagadnienia dotyczą problematyki komunikowania (komu? czego?, w jakim celu?, w jaki sposób? w odniesieniu do czego?), dobrym uzupełnieniem na w ten sposób zaprojektowanych zajęciach będzie wykorzystanie metod i narzędzi coachingowych.

Zakres innowacji

Innowacja obejmować będzie lekcje języka polskiego w klasie gimnazjalnej, określanej „klasą aktywności twórczej”.

Przewidywany czas realizacji innowacji to trzy lata.

Założenia innowacji (treść innowacji)

Innowacja pedagogiczna Triada kreatywnego gimnazjalisty, czyli sztuka, coaching i TIK na lekcjach języka polskiego dotyczyć będzie zmian w zakresie metodyki i organizacji zajęć.

W zakresie metod nauczania zastosowane zostaną:

a) metody podające: opis, instrukcja, pogadanka, wykład, odczyt,

b) metody problemowe: operatywne i aktywne, blended learning (bezpośredni i wirtualny kontakt z nauczycielem),

c) metody eksponujące: ekspozycja, spektakl teatralny, film, pokaz, słuchowisko

d) metody praktyczne: ćwiczenia, projekt, eksperyment, modelowanie (dawanie przykładu, „odwzorowywanie, nabywanie nowych zachowań ...