Dodaj publikację
Autor
Iwona Rosa
Data publikacji
2018-11-07
Średnia ocena
0,00
Pobrań
77

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Lekcja poświęcona hymnowi narodowemu, można skorzystać z pomysłu zajęć w sposób różnorodny, w zależności od wieku uczniów i możliwości szkoły, np. dostęp do sali komputerowej.
 Pobierz (docx, 81,9 KB)

Podgląd treści

Konkurs „100 LAT NIEPODLEGŁEJ"

Temat: " Mazurek Dąbrowskiego"- wiem, o czym śpiewam.

Lekcja zaplanowana w pracowni informatycznej lub w formie projektu (ilość jednostek lekcyjnych zależy to od grupy wiekowej, potencjału klasy, tempa pracy itp.). Można także inaczej podzielić zadania, np. zmniejszając lub zwiększając ilość grup.

Grupy przedstawiają wyniki swej pracy jako prezentację multimedialną / mapę myśli/ inna forma wskazana przez uczniów lub nauczyciela.

Ocena pracy: innowacyjność, wyczerpanie tematu, interesujący sposób przedstawienia, poprawność językowa.

CEL:

- uczeń rozumie treść hymnu narodowego;

- analizuje tekst ważny dla życia narodu, odwołując się do różnych dziedzin

( wiedza o języku, wiedza historyczna, sztuka);

- wskazuje wartości ważne dla narodu;

- poznaje sylwetki ludzi, którzy zapisali się na kartach w historii narodu;

- kształci kompetencje kluczowe: umiejętność czytania i pisania; kompetencje informatyczne;

Pieśń Legionów Polskich we Włoszech

gr.I

- gdzie i kiedy powstał utwór? ( wskaż na mapie) Z jakim wydarzeniem wiążesz ten fakt? [ Legiony Dąbrowskiego, czyli Legiony polskie we Włoszech, były to polskie oddziały, które w latach 1797-1807 walczyły u boku wojsk francuskich i sprzymierzonych z nimi wojsk włoskich. Legiony powstały na podatnie umowy zawartej z rządem Republiki Lombardzkiej, która została utworzona przez Francuzów w północnych Włoszech. Umowę ze strony polskiej zawarła polska organizacja Agencja, która powstała w 1794 roku w Paryżu. Jej założycielami byli polscy emigranci po upadku powstania kościuszkowskiego. Inicjatywa podpisania takiej umowy należała do Jana Henryka Dąbrowskiego. Plan utworzenia takich jednostek wojskowych został poparty przez Napoleona.]

Można skorzystać z prezentacji na youtubie: Legiony Dąbrowskiego

- kto jest autorem słów?

- kto jest autorem muzyki?

kiedy utwór został hymnem państwowym? Zdefiniuj pojęcie: hymn państwowy.

karta pracy

gr.II

- jakie pieśni- twoim zdaniem- mogły pretendować wraz z Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech do miana hymnu narodowego? Uzasadnij swoje stanowisko.( np." Boże, coś Polskę.."; " Rota"; "Warszawianka") Z jakimi wydarzeniami historycznymi powiążesz te utwory?

[ciekawostka: Scenę odśpiewania pieśni : Boże, coś Polskę" zamieszczono w filmie pt. Hubal w reżyserii Bohdana Poręby. Pieśń tę śpiewają tam, wspólnie z chłopami w wiejskim kościele w czasie świątecznego nabożeństwa, żołnierze z Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego pod dowództwem majora Hubala. Usunięcia tej sceny żądali cenzorzy, którzy jednak zrezygnowali z żądań, jak opowiadał reżyser filmu Bohdan Poręba, ze względu na osobistą interwencję poruszonego sceną ministra obrony narodowej, generała Wojciecha Jaruzelskiego].

- który utwór uważa się za pierwszy hymn narodowy? (Bogurodzica) Dlaczego?

gr.III

- podaj alternatywny tytuł " Pieśni Legionów Polskich we Włoszech" ,który obowiązuje jako tytuł hymnu narodowego; wyjaśnij słowo " alternatywny"

- kim jest Henryk Dąbrowski? Przedstaw krótko jego życiorys ...