Dodaj publikację
Autor
Monika Król
Data publikacji
2018-11-27
Średnia ocena
0,00
Pobrań
73

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Przypomnienie i utrwalnie wiadomości o polach równoległoboku i rombu, wyprowadzenie wzorów na pole równoległoboku i rombu.
 Pobierz (docx, 45,7 KB)

Podgląd treści

SCENARIUSZ LEKCJI W KLASIE VI

Dział programowy: POLA WIELOKĄTÓW

Temat: Pole równoległoboku i rombu.

Czas: 45 min.

Prowadząca: Monika Król

Formy pracy: praca zbiorowa i indywidualna jednolita oraz praca jednolita w grupach dwuosobowych.

Metody pracy: pogadanka oraz działanie praktyczne – ćwiczenia na zastosowanie teorii.

Środki dydaktyczne: tablica interaktywna i multipodręcznik do matematyki, zeszyty ćwiczeń („Matematyka z plusem”), karta pracy.

CELE:

Utrwalenie własności i pojęć dotyczących równoległoboku i rombu

Utrwalenie jednostek pola

Poznanie sposobu obliczania pola równoległoboku, gdy dane wyrażone są w jednakowych jednostkach

Poznanie sposobu obliczania pola rombu, gdy dane są długości jego przekątnych

Obliczanie pola rombu dwoma sposobami

Wdrażanie do posługiwania się terminologią matematyczną

Wdrażanie do pracy w zespole.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Sprawdzenie pracy domowej (uczniowie mieli wykonać ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń oraz wyciąć z bloku technicznego równoległobok i romb)

Utrwalenie wiadomości dotyczących:

równoległoboku i rombu.

Co to jest równoległobok?

Co to jest romb?

Czy dowolny romb jest równoległobokiem?

Czy dowolny równoległobok jest rombem?

Co możemy powiedzieć o kątach równoległoboku?

Co to jest przekątna?

Ile przekątnych ma równoległobok i co można powiedzieć o tych przekątnych?

Jakie własności mają przekątne rombu?

b) jednostek pola

Co rozumiesz przez pojęci pole figury?

Wymień podstawowe jednostki pola.

Ile jednostkowych kwadratów mieści się w 1 dm2?

Jakie wymiaru ma prostokąt, którego pole powierzchni wynosi 40 m2?

3. Przypomnienie wzoru na pole równoległoboku.

Zadanie 1. W równoległoboku ABCD i wykreśl wysokość z wierzchołka kąta rozwartego D na bok AB. Rozetnij ten równoległobok wzdłuż wysokości i z powstałych części ułóż prostokąt. Co możesz powiedzieć o polach równoległoboku i powstałego prostokąta? Oblicz pola tych figur przyjmując, że podstawa AB = a i wysokość DE = h.

D C D C

A E B A E F

(Uczniowie przecinają swój model wzdłuż wykreślonej wysokości i układają z otrzymanych części prostokąt. To samo wykonujemy z modelem równoległoboku na tablicy.)

N: - Co możemy powiedzieć o polu równoległoboku i prostokąta?

U: - Są równe.

N: - Jak obliczamy pole prostokąta?

U: - Mnożąc długość przez szerokość.

N: - Ile wynosi długość ułożonego prostokąta, a ile szerokość?

U: - Długość wynosi – a, szerokość – h.

N: - Jak zapiszemy wzór na pole prostokąta wykorzystując oznaczenia z rysunku?

U: - P =

N: - Z wcześniejszego stwierdzenia wynika, że pole prostokąta jest równe polu równoległoboku, zatem ten wzór dotyczy również pola równoległoboku .

Uczniowie zapisują wzór na pole równoległoboku za pomocą symboli i słowami

(Pole równoległoboku jest równe iloczynowi długości podstawy przez wysokość opuszczoną na tę podstawę.)

Równoległobok ma dwie różne wysokości więc pole możemy obliczać dwoma sposobami ...