Dodaj publikację
Autor
Dorota Sztompka
Data publikacji
2018-12-02
Średnia ocena
0,00
Pobrań
46

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Lekcja o Polsce z wykorzystaniem metod aktywizujących
 Pobierz (docx, 15,6 KB)

Podgląd treści

KL.II -III

TEMAT BLOKU: OJCZYZNY MAŁE I DUŻE

TEMAT DNIA: Polska –moja Ojczyzna

Cele ogólne;

rozwijanie uczuć patriotycznych

wzbogacenie słownictwa biernego i czynnego

poznawanie historii Polski

Cele szczegółowe: Uczeń:

umie wyjaśnić, czym jest dla człowieka Ojczyzna

wymienia kilka cech charakterystycznych dla Polski

rozpoznaje legendy

uczy się pracować pod presją czasu

zapisuje poprawnie zdania, uczy się kontrolować poprawność zapisu

zgodnie, aktywnie współpracuje w grupie

Metody pracy;

podająca –rozmowa kierowana, objaśnienia, praca z tekstem

eksponująca: pokaz

praktyczna; zadań , ćwiczeń

aktywizująca: mapa myśli, metoda gier i zabaw; herb, Prawda-Fałsz, „Zdanie hop!”

Formy pracy: zbiorowa, grupowa indywidualna i zróżnicowana, indywidualna jednolita

Zapis w dzienniku: Gromadzenie informacji nt. Polski na podstawie prezentacji multimedialnej i czytanego z podziałem na role opowiadania „Pomieszanie z poplątaniem” . Legendy polskie. Pisanie i uzupełnianie zdań. Wielka litera w nazwach państw, miast, narodowości.

Skrótowy przebieg lekcji

Uświadomienie celu lekcji –krzyżówka z hasłem :Ojczyzna –praca grupowa zróżnicowana

Rozmowa nt. znaczenia słowa : ojczyzna –co dla ciebie oznacza to słowo?

Zapisanie w zeszycie pierwszego zdania : Moją ojczyzną jest Rzeczypospolita Polska /można ze słuchu/

Tworzenie mapy myśli „Ojczyzna –Polska” –na mapie Polski- praca grupowa jednolita, prezentacja prac

Zapisanie w zeszycie drugiego zdania; Polska to ciekawy, piękny kraj.

Obejrzenie fragmentu prezentacji multimedialnej o historii Polski

Zapisanie w zeszycie trzeciego zdania: Każdy Polaki powinien znać historię swojego kraju.

Praca grupowa w ławkach –przeczytaj z podziałem na role opowiadanie „Pomieszanie z poplątaniem” –rozmowa kierowana

Rozpoznawanie legend po czytanych przez n-la fragmentach, dobieranie obrazka do legendy.

Zapisanie w zeszycie czwartego zdania; Znam polskie legendy.

Zabawy dydaktyczne /w grupach i zbiorowo/

„Prawda –fałsz” –każdy uczeń na lizaku pokazuje odpowiedź P-F

„Prawda-fałsz” –na karcie pracy

Gra planszowa „Wędrówki po Polsce”

Praca plastyczna -metoda herbu: Polska: miasta, rzeki, ciekawostki, znani Polacy

Podsumowanie lekcji– zabawa dydaktyczna (w grupach jednolita – „Zdanie hop!” –uzupełnianie zdań o Polsce na czas – uczniowie reagują na hasło hop – przekazują koledze kartkę –n-l przyznaje punkty dodatkowe za zachowanie, następuje zliczenie punktów i ogłoszenie grupy zwycięskiej)

Zadanie domowe

napisz, czym jest dla ciebie ojczyzna?

Do końca miesiąca zapoznaj się ze śremskimi legendami (legenda o zamurowanym zakonniku , legenda o wójtostwie, legenda o zatopionym kościele)