Dodaj publikację
Autor
Koralewska Beata
Data publikacji
2018-12-05
Średnia ocena
0,00
Pobrań
21

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Test z języka polskiego dotyczący zagadnień z tematyki II wojny światowej i literatury powojennej, przeznaczony dla III klasy liceum ogólnokształcącego (lub technikum). Sprawdza znajomość lektur i tekstów literackich, pojęć dotyczących tego okresu literackiego.
 Pobierz (doc, 31,0 KB)

Podgląd treści


PRACA KLASOWA Z LITERATURY II WOJNY ŚWIATOWEJ I LITERATURY POWOJENNEJ

1. Wyjaśnij pojęcia: katastrofizm, apokalipsa spełniona, człowiek zlagrowany, behawioryzm, oniryzm.

2. Jaki portret ludzi swojej epoki kreśli poeta (Cz. Miłosz) w wierszu O książce? O jakich doświadczeniach, nadziejach, a także niepokojach pisze? Przypomnij sobie utwór Apollinaire’a Małe auto. Jakie dostrzegasz podobieństwa, a jakie różnice w sposobie przedstawiania świata przez obu poetów?

3. Porównaj sposób przedstawienia świata i ludzi w wierszach J. Czechowicza żal i K.K. Baczyńskiego Wyroki? Na czym polega różnica w wizji poetów?

4. Dlaczego wyobraźnia poetycka K.K. Baczyńskiego i T. Gajcego jest zarazem kosmiczna i apokaliptyczna?

5. Zinterpretuj motto Innego świata, a następnie przedstaw świat sowieckich łagrów opisany przez g. Herlinga – Grudzińskiego.

6. W jaki sposób konstruuję narrację swoich opowiadań T. Borowski, a jak czyni to G. Herling – Grudziński? Co twoim zdaniem wynika z zastosowanych strategii pisarskich?

7. O decyzji wzniecenia powstania w getcie M. Edelman mówi: „Podporządkowaliśmy się tej umowie”. O jaką umowę chodzi? Przypomnij przykłady pięknej, bohaterskiej śmierci w historii literatury (kultury). Czym się one różnią od opisów śmierci mieszkańców getta w Zdążyć przed Panem Bogiem?

8. Przedstaw Marka Edelmana – podaj informacje z biografii bohatera w czasie wojny(kiedy był w getcie) i po wojnie (powojenne losy M. Edelmana).

9. Uzasadnij, że T. Różewicz wybrał poetykę wstrząsu świadomie i celowo. Podaj przykłady utworów literackich (2 utwory).

Dla chętnych:

10. „Wyprawa do kresu pewnej moralności” – podziel się refleksją na temat granic człowieczeństwa odwołując się do opowiadań T. Borowskiego i G. Herlinga – Grudzińskiego. Postaraj się przedstawić stanowiska obu pisarzy w sporze o istotę obozowego doświadczenia. Przedstaw własne stanowisko w tej sprawie.