Dodaj publikację
Autor
Koralewska Beata
Data publikacji
2018-12-05
Średnia ocena
0,00
Pobrań
14

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Test zawiera zestaw zadań z literatury Młodej Polski, zagadnienia dotyczą poezji i utworów literackich, pojęć literackich. Zadania ułożone są z wykorzystaniem wymagań do egzaminu maturalnego uczniów klasy III LO.
 Pobierz (doc, 43,5 KB)

Podgląd treści


Test ze znajomości modernizmu

Grupa B

1. Wymień główne nurty filozoficzne modernizmu (trzy) i omów jeden z nich.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Omów motyw poety przeklętego w wierszu Baudelaire'a „Albatros”.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Wyjaśnij, na czym polegają główne założenia programu etycznego Staffa w wierszu „Kowal”, jego podobieństwa i różnice z filozofią Nietzschego.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Omów koncepcję świata i człowieka w hymnie J. Kasprowicza „Dies irae”.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Które z wymienionych cech przypisałbyś poetyce ekspresjonizmu:
a) naśladowanie rzeczywistości,
b) poetyka krzyku,
c) nastrojowość,
d) groteska, karykatura,
e) ukazywanie świata ducha, psychiki ludzkiej

6. Drugą fazę Młodej Polski nazywa się. ......................................

7. Redaktorem miesięcznika literackiego „Chimera” wydawanego w latach 1901- 1907 był
…………………………………………………………………………………………………………….

8. Wyjaśnij pojęcia:

a) dekadentyzm –
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b) impresjonizm –
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

c) secesja –
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

9. Jaki pogląd na sztukę zawarł Przybyszewski w swoim "Confiteorze"?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. „Lubię, kiedy kobieta…” Kazimierza Przerwy – Tetmajera i [ Moja dusza jest łąką chaotycznych kwieci]
Kazimiery Zawistowskiej. Jakie dostrzegasz podobieństwa i różnice?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11. Jakie są cechy dramatu Wyspiańskiego „Wesele”?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12. Po przeczytaniu krótkich fragmentów wierszy młodopolskich rozpoznaj tytuł utworu i jego autora.

Taki tam spokój... Na gór zbocza
Światła się zlewa mgła przezrocza,
Na senną zieleń gór.

Autor:..................................., tytuł:....................................................

Przede mną przepaść, zrodzona przez winę,
przez grzech Twój, Boże!... Ginę! ginę! ginę!
Amen.

Autor:. ....................................., tytuł: ............................................

13. Jakie główne tematy porusza S. Żeromski w swych opowiadaniach?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14. Przyporządkuj nazwiska do prądów lub dzieł:
|a) Artur Schopenhauer | - Iluminacje |
|b) Teofil Gautier | - Dies irae |
|c) Charles Baudelaire | - nirwana |
|d) Jean – Arthur Rimbaud | - pierwszy użył nazwy "dekadentyzm" |
|e) Leopold Staff | - Confiteor |
|f) Stanisław Przybyszewski | - franciszkanizm |
| g) Jan Kasprowicz | - Kwiaty zła |

15. Omów konwencję impresjonistyczą w wybranym przez siebie liryku.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Beata Koralewska