Dodaj publikację
Autor
Agata Knapik
Data publikacji
2018-12-16
Średnia ocena
0,00
Pobrań
27

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Program autorski zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego przeznaczony jest dla uczniów klasy trzeciej gimnazjum, którzy chcą dobrze przygotować się do egzaminu, powtórzyć struktury gramatyczne oraz słownictwo egzaminacyjne a dodatkowo posiąść wiedzę z zakresu dobrego żywienia (Sow Food Movement).
 Pobierz (docx, 14,1 KB)

Podgląd treści

Program autorski zajęć pozalekcyjnych „Fakultet z języka angielskiego –przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego”

przeznaczony do realizacji w trzeciej klasie gimnazjum.

I. Charakterystyka programu

Program „Fakultet z języka angielskiego –przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego” przeznaczony jest do realizacji z uczniami klasy trzeciej gimnazjum. Głównym założeniem programu jest promowanie zdobywania wiedzy w obszarach anglojęzycznych oraz rozwijanie wszystkich czterech sprawności językowych, tj. słuchania, czytania, mówienia i pisania, umożliwiających swobodne komunikowanie się. Poza celami edukacyjnymi, w programie zawarto również cele wychowawcze, a więc rozwijanie zainteresowań uczniów, wzbudzanie szacunku dla innej kultury, a także nauka samodzielnej pracy i systematyczności.

II. Cele kształcenia

Cele ogólne:

Celem zajęć w pierwszym okresie jest przygotowanie uczniów do powtórzenia i utrwalenia struktur gramatycznych oraz leksykalnych występujących na egzaminie gimnazjalnym. W drugim okresie zostały zaplanowane tematy związane z ruchem Slow Food Movement, Fast Food versus Slow Food i ze zdrowym stylem życia.

Cele szczegółowe:

Uczniowie będą mieli za zadanie pracować w grupach, indywidualnie oraz w parach. Założeniem programu jest jak najdokładniejsze omówienie, powtórzenie i utrwalenie czasów, struktur gramatycznych oraz słownictwa z zakresu klasy trzeciej gimnazjum. Kolejnymi celami programu jest promowanie wykorzystania technologii komputerowej oraz Internetu wśród uczniów, stworzenie uczniom warunków do praktycznego zastosowania języka angielskiego.

Celem nadrzędnym jest rozbudzenie zainteresowań uczniów nauką języka obcego oraz kultura anglojęzyczną.

Cele główne:

- pogłębienie wiedzy z zakresu języka angielskiego

- przypomnienie uczniom zasad gramatycznych

- ćwiczenie słownictwa

- ćwiczenie struktur leksykalno- gramatycznych

Cele szczegółowe:

- przypomnienie czasów przeszłych, przyszłych i teraźniejszych i porównywanie ich

- przypomnienie słownictwa związanego z domem, człowiekiem, żywieniem, pracą, nauką i techniką oraz życiem społecznym i towarzyskim

- zaznajomienie uczniów z zadaniami często spotykanymi na egzaminie gimnazjalnym

- przypomnienie zasad zdrowego odżywiania i nowych trendów w żywieniu

- Slow Food Movement oraz Fast Food

III. Metody pracy:

- metoda komunikatywna

- metoda audiolingwalna

- metoda zadaniowa (task-based teaching)

- metody aktywizujące

IV. Formy pracy:

- praca indywidualna

- praca w parach

- praca w grupach

V. Pomoce dydaktyczne:

- odtwarzacz CD

- płyta CD

- podręcznik „Egzamin gimnazjalny” wydawnictwa Macmillan

Oczekiwane efekty:

- uczniowie przypomną i utrwalą wiedzę na temat czasów gramatycznych oraz słownictwa

- uczniowie będą świadomi trudności zadań egzaminacyjnych

- uczniowie zdobędą wiedzę na temat zdrowego jedzenia

- uczniowie zdobędą wiedzę na temat złych nawyków żywieniowych