Dodaj publikację
Autor
Anita Bułacińska
Data publikacji
2018-12-30
Średnia ocena
0,00
Pobrań
48

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Dziś w edukacji bardzo ważnym elementem jest kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych. Scenariusz lekcji poświęcony jest twórczości Williama Szekspira. Konspekt przedstawia propozycję działań na wszystkich wymaganych obszarach: - kompetencje porozumiewania się w języku ojczystym - porozumiewanie się w języku obcym - kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne - kompetencje informatyczne - umiejętność uczenia się - kompetencje społeczne i obywatelskie - kompetencje świadomości i ekspresji kulturalnej. Głównym celem zajęć jest poznanie cech dramatu na przykładzie „Makbeta”. Młodzież omawia funkcjonowanie teatru elżbietańskiego, dokonuje porównania dramatu antycznego oraz analizuje przyczyny ponadczasowości dzieł Szekspira. Na lekcji uczniowie pracują indywidualnie oraz w grupach. Młodzież rozwiązuje krzyżówkę, rozkodowuje ukryte hasła, uzupełnia kartę pracy. Poprzez zastosowanie różnych metod aktywizujących kształtowane są umiejętności ponadprzedmiotowe i w ten sposób cel zajęć zostaje osiągnięty.
 Pobierz (pdf, 470,8 KB)

Podgląd treści

Kształcenie kompetencji kluczowych na lekcji języka polskiego

Klasa: II
Poziom: szkoła ponadgimnazjalna

Temat: NOWATORSTWO DRAMATÓW WILLIAMA SZEKSPIRARealizacja podstawy programowej:
Uczeń:
I.1.1) odczytuje sens całego tekstu oraz wydzielonych fragmentów
I.3.1) definiuje znaczenie słów
II.1.2) określa problematykę utworu
II.1.3) rozpoznaje konwencję literacką
II.2.4) rozpoznaje w utworze sposoby kreowania świata przedstawionego i bohatera
II.3.1) wykorzystuje w interpretacji elementy znaczące dla odczytania sensu utworu
II.3.2) wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty historyczne


Kompetencje kluczowe:
 Kompetencje porozumiewania się w języku ojczystym

- Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym, zarówno w mowie, jak i w piśmie
- Rozwijanie umiejętności werbalizowania swoich myśli w sposób zrozumiały dla odbiorcy
- Dbanie o poprawność językową
- Czytanie fragmentów „Makbeta”
- Zapisywanie najważniejszych informacji w zeszycie

 Porozumiewanie się w języku obcym

- Zwrócenie uwagi na angielską pisownię nazwiska Shakespeare
- Czytanie w języku angielskim cytatów pochodzących z wybranych dzieł W. Szekspira np.

„To be or not to be! That is the question”

- Zapisywanie tytułów utworów w oryginalnym ich brzmieniu

 Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne

- Rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy podczas rozwiązywania krzyżówki
- Rozkodowywanie literowych algorytmów (cechy dramatu szekspirowskiego)
- Kształcenie umiejętności liczenie długości życia W. Szekspira
- Wyliczanie tegorocznej rocznicy śmierci dramaturga
- Wyciągnięcie wniosków oceny postępowanie Makbeta na podstawie dowodów zbrodni

 Kompetencje informatyczne

- Wykorzystanie prezentacji multimedialnej do zobrazowania najważniejszych elementów

lekcji

- Posługiwanie się aplikacją „Quizizz”, podczas sprawdzania stopnia realizacji osiągniętych

celów lekcji

 Umiejętność uczenia się

- Poszukiwanie w słowniku wyjaśnienia pojęcia: dramat, decorum
- Zdobywanie i przyswajanie nowej wiedzy poprzez tworzenie kolorowego schematu
- Kształcenie umiejętności dyscypliny czasowej
- Praca w grupach
- Podanie uczniom „nacobezu”

 Kompetencje społeczne i obywatelskie

- Przypomnienie informacji nt. prawa demokratycznego w starożytnej Grecji

1

- Zwrócenie uwagi na stosunki panujące w XVIw. w Anglii
- Kształtowanie zainteresowań tematem

 Kompetencje świadomości i ekspresji kulturalnej

- Przedstawienie twórczości angielskiego dramaturga
- Zwrócenie uwagi na elementy ekspresji zawarte w „Makbecie”
- Określenie cech teatru antycznego i dramatu szekspirowskiego
- Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej


Cel główny: Poznanie cech dramatu szekspirowskiego

Cele lekcji:
Uczeń:

relacjonuje treść dramatu „Makbet”

 prezentuje zarys biografii Szekspira
 podaje najważniejsze dzieła angielskiego dramaturga

 omawia funkcjonowanie teatru elżbietańskiego
 dokonuje porównania dramatu antycznego i szekspirowskiego
 analizuje przyczyny ponadczasowości dzieł Szekspira


Cele lekcji sformułowane w języku ucznia:

 poznasz najważniejsze tytuły dramatów W. Szekspira (również w języku angielskim)
 na podstawie „Makbeta” podasz cechy dramatu szekspirowskiego
 przypomnisz sobie, czym charakteryzował się dramat antyczny
 dowiesz się, dlaczego nastąpił rozwój teatru elżbietańskiego

Nacobezu:

 znasz tytuły dramatów W. Szekspira
 przedstawiasz najważniejsze wątki utworu pt.: „Makbet”,
 wskazujesz cechy dramatu ...