Dodaj publikację
Autor
Alina Szkopiak
Data publikacji
2018-12-31
Średnia ocena
0,00
Pobrań
23

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Niniejszy scenariusz wykorzystywałam mając dostęp do tablicy multimedialnej i korzystając z multibooka. Jako ,że w klasie mojej wszystkie dzieci są z różnorodnymi zaburzeniami min wadam wzroku ten rodzaj pracy jest bardzo dobry. Ten środek dydaktyczny pozwala mi również na wydłużenie czasu pracy gdyż ułatwia skupienie uwagi i koncentrację.
 Pobierz (doc, 28,0 KB)

Podgląd treści

Scenariusz zajęć całodniowych

Blok tematyczny- Dom – miejscem schronienia ludzi i zwierząt.

Temat dnia : Spotkanie z liczbą 3

Zapis w dzienniku:
-Edukacja polonistyczna:Słuchanie bajki ''Trzy małe świnki''
Ćwiczenia w opowiadaniu bajki według kolejności zdarzeń.
Cechy i morał bajki o świnkach.
Pisanie sylab po śladzie i samodzielnie.
Ćwiczenia grafomotoryczne.

-Edukacja plastyczna: -
Lepienie świnek z plasteliny.
-Edukacja społeczna:- Rozmowa kierowana – co oznacza przysłowie:”Nie rób tego co Tobie niemiłe”. Co robimy, gdy ktoś obcy nas zaczepia, do kogo zwracamy się o pomoc? ( nawiązanie do programu profilaktyki szkoły oraz programu Klub Bezpiecznego Puchatka).

-Edukacja matematyczna;Wprowadzenie liczby 3
Porównywanie liczebności zbiorów.
Wskazywanie na ilustracji (tablica multimedialna)przedmiotów, obiektów występujących w liczbie 3.
Czytanie wskazań zegara , wskazań na linijce wartości monet.
Porównywanie liczby domów i drzewek.
Liczba 3 w aspekcie porządkowym.
Nauka pisania liczby 3(palcem po ławce, w powietrzu, w tunelu.
Tworzenie zbiorów trzyelementowych.
Ćwiczenia spostrzegawczości i logicznego myślenia.
Ćwiczenia wprowadzające do dodawania (Dodatkowe karty pracy w załączniku – indywidualizacja nauczania).
Pisanie cyfr.

-Cele ogólne
Kształcenie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
Kształcenie umiejętności poprawnego liczenia i przeliczania.
Doskonalenie umiejętności manualnych.

-Cele szczegółowe
Kształcenie umiejętności poprawnego wypowiadania się na temat wysłuchanej:”Bajki o trzech świnkach” oraz o zachowaniach ludzi związanych z zagrożeniem i poszanowaniem cudzej własności.
Kształcenie umiejętności pisania liczby3, oraz posługiwania się liczbą 3 w aspekcie kardynalnym, porządkowym.
Kształcenie umiejętności klasyfikowania i przeliczania.
Doskonalenie umiejętności manualnych podczas formułowania świnki z plasteliny.
Kształtowanie gibkości poprzez zabawy.

-Cele wyrażone językiem ucznia:
Podczas dzisiejszych zajęć dowiesz się , co się przydarzyło trzem świnkom i jak można poradzić sobie w trudnej sytuacji.
Wykonasz z plasteliny jedną z bohaterek bajki.
Ponieważ bohaterką dzisiejszego dnia jest liczba 3- nauczysz się poprawnie ją zapisywać.
Będziesz doskonalił swoją gibkość biorąc udział w ćwiczeniach.

-Metody nauczania:
Podające:opowiadanie, rozmowa naprowadzająca, wyjaśnianie
Praca z tekstem
Operatywne-metoda ćwiczeń, praktycznego działania
Aktywizujące-dyskusja dydaktyczna -burza mózgu
Kinezjologii Edukacyjnej Paula Denisona-metoda ruchów naprzemiennych służąca polepszeniu koordynacji i aktywizowaniu obu półkul mózgu jednocześnie
Piktogramy
Ćwiczenia relaksacyjne
Ćwiczenia na dotykanie

-Formy pracy uczniów-zbiorowa ,indywidualna

-Środki dydaktyczne:
Podręcznik i ebook:”Nasz elementarz”
Multibook :”Nasz elementarz” dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Nagranie bajki ”Trzy małe świnki”
Liczmany
Kartonowe figury geometryczne
Plastelina
Karty pracy min: Monografia liczby 3(załączniki)
Komputer, rzutnik, tablica multimedialna
Elektroniczne plansze demonstracyjne

Przebieg zajęć:
1-Powitanie
2-Podanie tematu dnia oraz celów przedstawionych językiem ucznia.
3-Wysłuchanie bajki”Trzy małe świnki” czytanej przez lektora
Odpowiedzi uczniów na pytania dotyczące treści bajki oraz zachowania w trudnej sytuacji np. Kogo spotkała pierwsza świnka ...