Dodaj publikację
Autor
Piotr Marzec
Data publikacji
2019-01-05
Średnia ocena
0,00
Pobrań
72

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

test próbnej matury 2019 z matematyki przeprowadzonej w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Płocku test zawiera punktację za wykonane działania i niepełne rozwiązania
 Pobierz (pdf, 325,6 KB)

Podgląd treści

Matura 2019 - nr 2/2018/2019 – klasa III – poziom podstawowy

ZADANIA ZAMKNIĘTE

Zad. 1
Wyrażenie 2log4 – 3log2 =

a) 2

b) log2

c) log128


Zad. 2

Wyrażenie:

a) a1

𝑎3∙(𝑎−2)

−3

:𝑎5

(𝑎−3)−1

równa się:

b) a2

c) a0

d) log1

d) a7


Zad. 3
Wyrażenie √324

+ 3 √83

+ √8 wynosi:

a) ( √24 + 3 + √2)2

b) 10

c) 5√2

d) √324

+ 10


Zad. 4
Liczbę

1

12

przybliżono do 0,08. Błąd względny wyrażony w procentach wynosi:

a) 25%

b) 0,4%

c) 40%

d) 4%


Zad. 5-7 Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji. Odpowiedz na pytania:

Zad. 5
Dziedziną funkcji jest:
D= <-2, 5)

a)
d) D = <-4, 2)Zad. 6
Zbiór wartości funkcji to:
a)

Zad. 7

<-4, 2)

b) D= <-2, 5>

c) D = <-4, 2>

b) (-4, 5)

c) <-4, 2>

d) <-2, 5>

Zaznacz prawdziwą zależność:

a) f(0) – f(-2) = -4

b) f(1) + f(2) + f(-2) = 0

c) 2f(5) – 3f(0) >0

d) f(-2)+f(5) = 1


Zad. 8 -10 Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f. Odpowiedz na pytania:

<0, 4>

c) (-3, 1)

b) <-3, 1>


Zad. 8
Funkcja przyjmuje wartości nieujemne w przedziale:
a)

Zad. 9
Zapis funkcji w postaci kanonicznej to:
a)
d) y= - (x+1)2 - 4

Zad. 10
Wykres funkcji f nie ma punktów wspólnych z prostą:
a)

b) y= - (x+1)2 + 4

y= - (x-1)2 + 4

b) y=-x+4

c) x = -1

y=4

d) y = -5

d) (-, -3><1,+)

c) y= - (x+3)(x-1)

1

Zad. 11
Przy założeniu, że α jest kątem ostrym i tg α = 3, wynik wyrażenia

𝑠𝑖𝑛𝛼 − 𝑐𝑜𝑠𝛼

𝑡𝑔𝛼

wynosi:

a)

√10

15

b) √10
30

c) √10

d)

1


3√5


Zad. 12
Funkcja liniowa określona jest wzorem f(x) = (√6 − 3)x + √3 - √2 . Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba:

a) √3

b) √3

3

c) √3−√2

√6−3

d) 2√3


Zad. 13
Dana jest prosta k o równaniu 6x – 2y = 4. Prosta prostopadła do prostej k przechodząca przez punkt A(-2, 6)
ma równanie:

a) 3y= x+16

b) y= -

1
x + 5,3
3

c) 3y + x = -16

d) 3y + x - 16 = 0


Zad. 14
Jakie współrzędne ma punkt przecięcia prostych opisanych równaniami l: y = 3x – 2; m: 2x – y = 5?

a) (-3, -11)

b) (-3, -7 ...