Dodaj publikację
Autor
Aleksandra Kołoczek
Data publikacji
2019-03-11
Średnia ocena
0,00
Pobrań
81

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Matematyka – jedni kochają inni nienawidzą – ale wszyscy potrzebują. Rośnie świadomość tego, że matematyka jest odskocznią do dalszej edukacji zwłaszcza technicznej i związanych z tym szans na przyszły sukces zawodowy. Mając prawie dwudziestoletnie doświadczenie w nauczaniu matematyki obserwując uczniów staram się im wpajać, że z solidnymi podstawami matematycznymi i szerzej technicznymi mają większą szansę na przyszły sukces zawodowy i ekonomiczny. Stąd coraz większe zainteresowanie zajęciami dodatkowymi i budowaniem solidnych podstaw z tego przedmiotu. W każdej klasie istnieje grupa uczniów posiadająca szczególne zdolności matematyczne. Wymaga to nowatorskich, efektywnych rozwiązań w indywidualnej pracy dydaktyczno - wychowawczej, kształceniu i rozwijaniu zainteresowań uczniów oraz wdrażaniu ich do samodzielnej pracy.
 Pobierz (docx, 21,4 KB)

Podgląd treści

PROGRAM KÓŁKA MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH

"ŚWIAT MATEMATYKI''

SPIS TREŚCI

WSTĘP

CELE EDUKACYJNE I WYCHOWAWCZE

TREŚCI NAUCZANIA

METODY PRACY

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA

EWALUACJA PROGRAMU

I. WSTĘP

Matematyka – jedni kochają inni nienawidzą – ale wszyscy potrzebują. Rośnie świadomość tego, że matematyka jest odskocznią do dalszej edukacji zwłaszcza technicznej i związanych z tym szans na przyszły sukces zawodowy. Mając prawie dwudziestoletnie doświadczenie w nauczaniu matematyki obserwując uczniów staram się im wpajać, że z solidnymi podstawami matematycznymi i szerzej technicznymi mają większą szansę na przyszły sukces zawodowy i ekonomiczny. Stąd coraz większe zainteresowanie zajęciami dodatkowymi i budowaniem solidnych podstaw z tego przedmiotu. W każdej klasie istnieje grupa uczniów posiadająca szczególne zdolności matematyczne. Wymaga to nowatorskich, efektywnych rozwiązań w indywidualnej pracy dydaktyczno - wychowawczej, kształceniu i rozwijaniu zainteresowań uczniów oraz wdrażaniu ich do samodzielnej pracy.

II. CELE EDUKACYJNE I WYCHOWAWCZE

Przygotowanie uczniów do udziału w różnych konkursach matematycznych.

Przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej do rozwiązywania zadań, problemów z zakresu różnych dziedzin kształcenia szkolnego i życia codziennego.

Praktyczne utrwalenie wiadomości zdobytych na lekcjach.

Przyzwyczajenie uczniów do samodzielnego uczenia się.

Rozwój własnych zainteresowań i uzdolnień- kształtowanie osobowości.

Przyswojenie języka matematycznego, dostrzeganie, formułowanie i rozwiązywanie problemów przy wykorzystaniu poznanej wiedzy.

Rozwijanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie łamigłówek, krzyżówek matematycznych; rebusów.

Szukanie różnych dróg rozwiązań tego samego problemu.

Rozbudzanie zainteresowań matematycznych.

Kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowanego wysiłku intelektualnego.

Wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości.

III. TREŚCI NAUCZANIA

Historia matematyki.

Z dziejów matematyki- wybitni matematycy; rozwój techniki liczenia.

Przygotowanie do konkursu „Z Matematyką za Pan Brat”.

Przygotowanie do konkursu „Kogel- Mogel”.

Przygotowanie do konkursu „Kangur”.

Matematyka na wesoło- krzyżówki matematyczne, rebusy matematyczne, zagadki logiczne.

Liczby naturalne; - rozwiązywanie zadań.

Ułamki zwykłe- działania, zadania tekstowe.

Ułamki dziesiętne- działania, zadania tekstowe.

Figury na płaszczyźnie.

Figury przestrzenne- przygotowanie prezentacji.

Matematyka w życiu codziennym:

Średnia arytmetyczna

Zdarzenie losowe, prawdopodobieństwo

Skala na mapie

Prędkość, droga, czas

IV METODY PRACY

- użycie programów komputerowych

- gry dydaktyczne

- rozwiązywanie zadań o różnorodnym stopniu trudności

- podająca

- pogadanka

- wykład

- praca uczniów

V FORMY PRACY

- opieka nad pracownią matematyczną,

- eksponowanie prac uczniów,

- rozwiązywanie zadań i zagadek matematycznych, rebusów i krzyżówek

- przygotowywanie pomocy naukowych dla innych uczniów

VI ŚRODKI DYDAKTYCZNE

- przygotowane przez nauczyciela pomoce (plansze; krzyżówkai; łamigłówki)

- zadania z konkursów Kogel- Mogel

- zadania z konkursu „Z matematyką za Pan Brat”

- encyklopedie matematyczne,

- komputer, rzutnik,

- programy komputerowe,

- strony internetowe,

- książki matematyczne, zbiory zadań,

- gry matematyczne i logiczne;

VII OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

- cieszy się z rozwijania swoich zainteresowań,

- pogłębia swoją wiedzę w z matematyki,

- rozwija umiejętności samodzielnego uczenia się,

- bierze ...